Aktuelt / Bilundersøkelsen for annonsører
Vi ønsker samtaler med bilforhandler, dette er viktig for deg som bilannonsør.

Bilundersøkelsen for annonsører

2022-01-13 | FINN, Innsikt, Nyheter

Her finner du de 4 viktigste funnene fra Bilundersøkelsen 2022 som du som annonsør bør være klar over Årlig gjennomfører vi en undersøkelse blant nybilkjøpere for å følge pulsen i markedet. Informasjon og relevante funn deler vi gjerne med våre samarbeidspartnere i bil- og mediebyråbransjen. Undersøkelsen har en del spørsmål som går igjen hvert år. På den måten kan vi følge utvikling over tid og fange opp early warnings eller trender i markedet, samt en del nye tidsrelevante spørsmål. Resultatene fra bilundersøkelsen presenteres i enkeltvise kundemøter med bilforhandlere, importører eller andre samarbeidspartnere. Hvis du ønsker gjennomgang av årets bilundersøkelse, kan du ta kontakt med Bente Werenskiold, for å booke møte med gjennomgang av undersøkelsen for 2022. I denne artikkelen sammenfatter vi de 4 viktigste funnene fra årets bilundersøkelse. Bilundersøkelsen gjennomføres årlig i perioden mai/juni, og i år besvarte 1800 respondenter spørsmål om deres kjøp av fabrikkny bil. Respondentene som deltok hadde enten kjøpt/leaset eller abonnert på bil siste 12 måneder, eller de hadde planer om anskaffelse de kommende 12 månedene. Respondentene ble rekruttert blant personer som har besøkt ulike bilsider i Schibsted sitt univers.

1. Økning i nybilsalg mot fjoråret

Vi ser en økning i salg av fabrikkny bil i 2021 mot 2020, primært drevet av kjøp av nye elbiler

Vi ser en økning i salg av fabrikkny bil i 2021 mot 2020, primært drevet av kjøp av nye elbiler. Estimatet for 2021 var i august 160 000 solgte biler, men når vi nå har avsluttet året, viser tallene fra OFV at det ble solgt 175 276 fabrikknye biler, hvilket slå toppåret 2017. Den viktigste årsaken til at folk velger fabrikkny bil fremfor kjøp av nyere bruktbil er at de ønsker å bytte til elbil. Markedet for brukte elbiler er preget av større etterspørsel enn biler til salgs, samt at de nye elbilmodellene som har kommet eller kommer på markedet, er av biltypen kompaktbil, kompakt SUV og premium SUV. Dette er en annen type enn de mindre elbilmodellene som var tilgjengelig før. 1 av 2 nye biler solgt siste 12 måneder var elbiler, og 4 av 5 som vurderer elbil de kommende 12 månedene vil mest sannsynlig ende med en ny elbil.

2. Pris og biltype er de to viktigste kriteriene ved kjøp av ny bil.

Biltype og pris er viktig når folk når folk skal anskaffe ny bil

Hvor mye man må betale og at man får en type bil som dekker de behov man har, er desidert viktigst. Men, vi ser at viktigheten av pris og biltype faller med alder, og erstattes av motortype og merke blant de eldste. Dette er den delen av befolkningen som kan ha størst fleksibilitet og mest ressurser til å kjøpe ny bil. Disse kan velge bil basert på andre kriterier enn de med mindre fleksibel og romslig økonomi. Unge mennesker er i stor grad opptatt av både bærekraft og miljø, men det må ofte vike når det kommer til kjøp av ny bil. Personer under 30 år velger i større grad fossildrevne biler. Det er nærliggende å tro at både pris og biltype er medvirkende årsaker til at de ender opp med fossildrevne biler, fremfor helt eller delvis batteridrevne biler.

3. Folke/kompakt SUV og premium SUV er de mest attraktive biltypene

Annonsering for bil biltype og pris

Folke SUV (som for eksempel Toyota RAV4 eller Mitsubishi Outlander) er den biltypen flest har kjøpt i vår undersøkelse, og er spesielt populær blant aldersgruppen 40-59 år. Vi finner blant annet at 36% av alle kjøpte hybridbiler er i kategorien folke/kompakt SUV kategori. 16% er i kategorien premium SUV. De tre mest kjøpte biltyper på elektrisk drivlinje er kompaktbil (25%), folke/kompakt SUV (20%) og større personbil (20%). Blant fossilbiler kommer stasjonsvogn først (25%), folke/kompakt SUV (24%) og små personbiler (17%). Folke/kompakt SUV er også den biltypen flest personer med planer om kjøp av bil ønsker, etterfulgt av premium SUV som øker fra 5 plass på faktisk kjøp til andreplass for fremtidig valg. Om vi sammenligner hva folk har kjøpt med det de planlegger å kjøpe ser vi en svak (+2 pp) økning i folke/kompakt SUV, men en +6 pp økning i premium SUV og en tilsvarende nedgang i kompaktbiler (- 5 pp) og små personbiler (-4 pp).

4. Kontant/lånefinansiert er mest foretrukne finansieringsform

Både leasing og bilabonnement øker i attraktivitet når respondentene får en grundig beskrivelse av hvordan finansieringsløsningene fungerer. Vi ser at 1 av 3 mener bilabonnement høres attraktivt ut. Det er 4 ganger så mange som dem som anså det som sannsynlig at de vil velge denne finansieringsløsningen. Vi ser også en dobling i andel som anser leasing som interessant. Dette tyder på at mer informasjon bør presenteres for de forskjellige løsninger både i kommunikasjon, men også i møte med potensielle kunder. 1 av 6 synes også bildeling høres interessant ut, til tross for at tilbudet stort sett finnes i noen få storbyer. Bilabonnement som finansieringsløsning er stabil i andel som anser dette som interessant, men øker i andel som anser det aktuelt (+3 pp) og ikke minst andel som mener det er mest sannsynlig denne finansieringsløsningen de vil velge (+ 4pp). Når det gjelder leasing går denne finansieringsløsningen for første gang noe tilbake (-5 pp) i andel som mener det er mest aktuelt at de vil velge denne løsningen når de kun kan velge en finansieringsløsning.