Aktuelt / Jobbundersøkelsen 2021: Dette må du tenke på for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver
Dette må du tenke på for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver

Jobbundersøkelsen 2021: Dette må du tenke på for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver

2022-01-25 | FINN, Innsikt, Nyheter

Skrevet av Ove Ronny Christensen og Nina Andersson

FINN.no gjennomfører hvert år en landsrepresentativ undersøkelse blant yrkesaktive, for å kartlegge utviklingen i det norske arbeidsmarkedet. Hvor fornøyde er vi med vår nåværende jobb, hvordan har Korona påvirket folks syn på arbeidsmarkedet, hva er de viktigste egenskapene ved en arbeidsgiver som fremstår som attraktiv, og hva eller hvem påvirker vårt inntrykk av en arbeidsgivers attraktivitet?

Dette, og mye mer får du svar på dersom du deltar på seminarene hvor vi presenterer bransjeundersøkelsene. I denne artikkelen sammenfatter vi noen av de viktigste punktene å ta med seg når det gjelder arbeidsmarkedet 2021.

Undersøkelsen ble utført i januar 2021. Datainnsamlingen ble gjennomført av Norstat, og 1604 personer deltok i undersøkelsen.

Dette må du tenke på for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver

1. Tydelig forventningsavklaring skaper fornøyde medarbeidere

 • 3 av 4 nordmenn er stort sett fornøyde med sin nåværende jobb.
 • Tydelig forventningsavklaring med nærmeste leder er svært viktig for å være fornøyd i jobben.

2. Mobilitet i arbeidsmarkedet

 • Andelen av arbeidsstyrken som har søkt jobber og byttet jobb de siste to årene er høyere enn tidligere.
 • Færre planlegger å bytte jobb de neste to årene. Flere av de som har byttet jobb de siste årene planlegger å blir der, og gruppen “stabile” øker også fra i fjor.
 • Likevel: litt færre enn tidligere sier de overhodet ikke vil vurdere å bytte jobb dersom de får et godt tilbud.

Dette må du tenke på for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver

3. Koronaens påvirkning på arbeidsmarkedet

Koronasituasjonen har påvirket folks syn på arbeidsmarkedet. Etter en sterk økning i pessimismen i mars 2020, er vi nå tilbake på samme nivå som før Korona.

 • Selv om nesten halvparten av arbeidsstyrken tror at arbeidsledigheten kommer til å øke de kommende 12 månedene, kan det virke som om færre frykter å miste jobben selv:
  • Andelen som mener det ville vært lett å finne ny jobb dersom de ble arbeidsledige i dag er like stor som andelen som tror det hadde vært vanskelig.
  • Tilbud om en tryggere jobb veier langt mindre enn tilbud om en mer interessant jobb.
 • Korona har også påvirket om lag 1 av 10 arbeidstakere eller -søkere til å utvide horisonten sin, enten i form av å vurdere jobber i andre bransjer, eller å se på muligheten for omskolering eller kompetanseheving. 1 av 20 sier de har vurdert jobber i andre områder enn der de bor, helt eller delvis på grunn av Korona.

4. Kilder til informasjon og påvirkning av inntrykk av arbeidsgivere

 • FINN.no er den desidert mest foretrukne kilden til å se etter ledige stillinger og holde seg oppdatert om nye muligheter. Dette bildet er enda tydeligere blant de aktive jobbsøkerne.
 • Et godt arbeidsmiljø er det folk verdsetter aller høyest når de skal vurdere arbeidsgivers attraktivitet. Dernest kommer gode lønnsbetingelser og en trygg jobb.
 • Folk vi stoler på (venner, familie og nettverk) er den viktigste kilden til påvirkning av om en bedrift er attraktiv som arbeidsgiver. På de neste plassene kommer nyhetsmedier, stillingsannonser og FINN.no.