Generelle retningslinjer og betingelser

 

Generelle Regler og Vilkår

 Regler og forbehold

Schibsted Ad Operations (AdOps) tester annonser i nyere versjoner av nettleserne og sjekker ikke annonsens bakoverkompabilitet med de ulike nettleserne. Ansvaret for at annonser fungerer på tvers av nettlesere ligger hos de som utvikler annonsene.
Det er overordnet viktig at annonsene fungerer som de skal og annonsøren er selv ansvarlig for materiellet. Schibsted forbeholder seg retten til umiddelbart og uten videre varsel fjerne annonser som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan være annonser som bruker urimelig mye av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit), ikke er i henhold til markedsføringsloven, inneholder feil eller som ikke godkjennes av de ansvarlige for selskapene.

Annonseutforming
– Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke leserenes tillit.
– Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
– Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.
– Annonsen skal ikke blinke mer enn tre ganger i løpet av ett sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
– Annonser skal ikke inneholde lyd som startes automatisk. Lyd som aktiveres med klikk godtas.
– Alle annonser må ha logo.
– Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
– Annonser for våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon vil bli avvist. Det kan gjøres unntak for lovlige jaktvåpen som selges fra godkjente norske salgssteder, ta kontakt med traffic@schibsted.no for godkjenning.

Annonser som kan forveksles med Schibsteds innhold (Content) skal:
– Alle annonser må være tydelig avgrenset slik at det ikke forveksles med redaksjonelt innhold. Våre lesere skal aldri være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold, og hva som er annonser på våre tjenester.
– Annonser som i uttrykk (farge, font og utforming) etterligner Schibsteds redaksjonelle uttrykk eller etterligner Schibsteds egne native- og content-produkter vil ikke bli godkjent.
– For å sikre at annonser ikke forveksles med redaksjonelt innhold stilles følgende krav til utforming:
1. Annonser skal ha en bakgrunnsfarge tilsvarende minst 10% fargetetthet eller en sort ramme på minimum 1 pix.
2. Teksten skal ha en marg ut til ramme/ytterkant på minimum 10 piksler.
3. Fonten i annonsen kan ikke være den samme eller etterligne den som brukes i redaksjonelt innhold. For VG skal annonseteksten skrives med Groteske fonter, ikke Seriffer. For FINN skal ikke fontene Arial, Helvetica, eller Sans-serif brukes.
4. Eventuelle lenketekster skal ikke være røde, og ordlyden skal tilstrebe å skille seg fra ordlyden i mediehusets redaksjonelle lenketekster. Formuleringen “Les saken” godtas f.eks. ikke, da denne formuleringen ofte brukes i redaksjonelle saker.

GDPR, datapolicy og målinger

GDPR
Implementering av GDPR utvikler seg hele tiden, så for oppdatert og utfyllende informasjon om tredjeparter, datapolicy og annet, trykk her.

Datapolicy og målinger
Schibsted bruker AppNexus som annonsestyringssystem og det er Schibsteds målinger av annonsevisninger som er gjeldene og ikke andre parters trackingsystem.
Det er kun anledning til å benytte Schibsteds data i forbindelse med annonsering på Schibsteds tjenester. Det er ikke anledning til å bruke Schibsted-data til målretting eller retargeting av Schibsteds brukere på andre applikasjoner eller tjenester.
Mer informasjon om Schibsteds datapolicy i Norge kan du lese om her.

Digitalt annonsemateriell - Levering og Frister

Leveringsfrister digitalt annonsemateriell:
Dager er virkedager. Et annonsedøgn går fra midnatt til midnatt.
– 3 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.
Sponsorater/spesialformat:
– 5 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Avbestilling og flytting av digitale kampanjer
– Avbestilling senere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = 25 % må betales
– Avbestilling senere enn 3 dager (10 dager for WEBTV) før kampanjedato = 100 % må betales
– Flytting tidligere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = OK.
Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Annonsemateriell sendes til traffic@schibsted.no
Vi tillater maksimalt 5 materiell/materiellsett pr. kampanje.
Emnefeltet må inneholde bookingnummer.
Ved for sen levering av materiell kan ikke Schibsted garantere for at publiseringen vil skje til avtalt tid, og kunden mister all reklamasjonsrett.

 Banner hos AdForm: Bildefilene for topboard og skyskraper lastes opp i AdForm. Tags sendes så til traffic@schibsted.no. HUSK! Alt materiell må leveres med korrekte HTTPS URLer.

Mobil / tablet banner hos AdForm: AdForm må ha banneren i HTML-format. Følg trinnene under og den er klar for å leveres hos AdForm:

1. http://bit.ly/1i3tdXV Denne finner du også om du går til http://creative.adform.com/finnno-production-guides/advertising-formats/ og under punktet Responsive HTML5.
2. Pakk ut filen som heter scalabelImageSimple.zip i en egen mappe.
3. Finn mappen Assets der du pakket ut Zip-filen. Slett bildet som ligger der og erstatt med det nye bildet som er produsert.
4. Åpne opp HTML-filen og finn fram til linjen: background: #fff url(‘assets/rich-media.png’).
Her endrer du filnavnet på bildefilen til bildefilen du har laget (eks: background: #fff url(‘assets/minBanner.png’)
5. Pakk sammen alt i en ny ZIP-fil som kan legges inn i AdFormOm bildefilen har kun én bakgrunnsfarge kan du skifte ut #baf0ff med samme farge som du bruker i bildefilen.

 For in-banner video, se egen seksjon nedenfor. Retina på mobil: Vi tillater retinakvalitet på mobil, så fremt kb-grensen på 100 kb overholdes. Board (320×250) skal da leveres som 640×500.

Display formater

Dette er våre standard Display Formater 

Mobil Board 320×250
Mobil Board XL 320x400px
Mobil Fullscreen 1920×1080
Desktop/tablet Topboard 980×150
Desktop/tablet Netboard 580×400
Desktop/tablet Smartboard 300×250
Desktop Fullscreen 1920×1080
Desktop Brandboard 980×600
Desktop Skyscraper 180x500px, 160x600px eller 300x600px
Desktop Hestesko 180×700, 1010×150, 180×700
Desktop Wallpaper 1920×1300

Nedenfor finner du spesifikasjoner for hvert format. 

Mobil Board 320×250

Direkte og Programmatisk:
Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis
Video: Se In Banner Video Board
Størrelse: 100 kb
Plassering: Board Mobil er plassert innimellom det redaksjonelle innholdet på Mobil. Det er flere Board Mobil-plasseringer på hver side, på Front kan det være 5-10, mens det i Artikkel kan være 1-5. Antall Board-plasseringer per side er avhengig av publisist, samt lengde på artikkelen.

Mobil Board XL 320x400px

Direkte og Programmatisk:
Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Video: Se In Banner Video Board XL. Størrelse: 100 kb
Plassering: Board XL bruker samme plassering som Board Mobil, som er plassert innimellom det redaksjonelle innholdet på Mobil. Det er flere Board Mobil-plasseringer på hver side, på Front kan det være 5-10, mens det i Artikkel kan være 1-5. Antall Board-plasseringer per side er avhengig av publisist, samt lengde på artikkelen.

Mobil Fullscreen 1920×1080

Safe zone: 528 x940px

Bildefil: JPG og PNG, HTML5 eller Tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Video: Se In Banner Video Fullscreen. Maks vekt: 250 kb. NB! For programmatiske kjøp kan vi ikke garantere at tredjepartstagger vil fungere. Vi anbefaler at dette testes på forhånd før man velger å booke denne løsningen

Plassering: Front Board 2 på Mobil. Det finnes ingen Fullscreen-plasseringer på Artikkel.

Desktop/tablet Topboard 980×150

Filtype
Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Topboard er ikke tilgjengelig med video. Størrelse: 150 kb

Plassering: Topboard er plassert øverst på siden på Front og Artikkel på Desktop.

Desktop/tablet Netboard 580×400

Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThisVideo: Se In-Banner Video Netboard. Størrelse: 100 kb
Plassering: Netboard er plassert innimellom det redaksjonelle innholdet på Desktop. På Front er dette mellom ulike artikler, mens det i Artikkel er mellom to avsnitt. Det er flere Netboard-plasseringer på hver side, på Front kan det være 5-10, mens det i Artikkel kan være 1-5. Antall plasseringer er avhengig av publisist, samt lengde på artikkelen.

Desktop/tablet Smartboard 300×250

Direkte og Programmatisk:
Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Størrelse: 100 kb. Video er ikke tilgjengelig på Board Desktop
Plassering: Smartboard Desktop er plassert innimellom det redaksjonelle innholdet på Desktop Front. Smartboard Desktop ligger til høyre på fronten i en egen kolonne som på VG og E24. Det er flere Smartboard Desktop plasseringer på hver side.

Desktop Fullscreen 1920×1080

Safe zone: 1400x940px
Bildefil: JPG og PNG, HTML5 eller Tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Video: Se In Banner Video Fullscreen. Størrelse: 350 kb. NB! For programmatiske kjøp kan vi ikke garantere at tredjepartstagger vil fungere. Vi anbefaler at dette testes på forhånd før man velger å booke denne løsningen

Plassering: Front Netboard 2 på Desktop, samme plassering som Brandboard

Desktop Brandboard 980×600

Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis
Video: Se In Banner Video Brandboard
Størrelse: 150 kb
Plassering: Branboard er plassert på Front på Desktop på samme plassering som Netboard 2

Desktop Skyscraper 180x500px, 160x600px eller 300x600px

Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Størrelse: 150 kb
Plassering: Skyskraper er plassert helt øverst på Front og Artikkel på Desktop. Plassering er på høyre side av innholdet og er sticky, hvilket gjør at den blir liggende på samme plassering når man scroller seg nedover siden. Dersom man også ønsker å ha booke en skyskraper på venstre side må man booke produktet Hestesko.

Desktop Hestesko 180×700, 1010×150, 180×700

Bildefil: JPG, PNG, GIF, HTML5 eller tredjepartstag gjennom AdForm eller SeenThis. Størrelse: 450 kb
Plassering: Hestesko er plassert helt øverst på Front og Artikkel på Desktop. Plasseringen dekker tre ulike plasseringer: Skyscraper Høyre, Skyscraper Venstre og Topboard.
Hestesko er kun tilgjengelig direkte

Desktop Wallpaper 1920×1300

Wallpaper er kun tilgjengelig direkte
NB! Wallpaper er ikke er klikkbart og det anbefales derfor å legge ved en hestesko-creative for å få en klikkbar annonse.
Content zone: Området 1010x1150px nede på midten av creativen vil bli dekket av det redaksjonenlle innholdet. Creativen bør ikke ha noe relevant innhold som er innenfor dette området.
Bildefil: JPG, PNG, GIF. Størrelse: 600 kb
Plassering: Wallpaper er plassert helt øverst på Front og Artikkel på Desktop. Plasseringen er identisk med Hestesko og dekker tre ulike plasseringer: Skyscraper Høyre, Skyscraper Venstre og Topboard.
Wallpaper er ikke tilgjengelig for programmatiske kjøp

Pauseplakat 1280 x 720

Bildefil:Jpg

Maks 100kb
Leveres med tilhørende klikk URL. Må leveres i rent filformat, tredjepartstagger fungerer ikke med dette produktet.

 

Instream Video: Preroll og Bumper Ads

Du kan selv teste om videoen din kan brukes som annonse i Schibsted Video Creative Controller. 

Filmens varighet

Preroll maks 15 sekunder

Bumper Ad maks 6 sekunder

 

Videofilen

Filformat .mp4

Filstørrelse maks  50 MB

Plattform VAST. VPAID må fjernes fra VAST-tag.

 

Video

Bilde-ratio (bredde:høyde): 16:9 eller 4:3

Video-kodek: DVCPRO HD eller H264.

Oppløsning: Så høy oppløsning som mulig, helst 1080p (1920×1080) eller 720p (1280×720). Minimum 640×360 px.

Frames per second: Vi anbefaler 50 frames per second. Minimumskrav er 25 frames progressivt eller 50 frames interlaced. Maximum 60 frames per second.

Kvalitet (bitrate): Minimum 5000 kbps

 

Audio 

Format: Stereo AAC eller MP3

Lydnivå: -23 (+/-7) LUFS/LKFS. Maks -16 LUFS, minimum -30

Kvalitet (bitrate): Minimum 128 kbps 

 

Materiell som avviker sendes i retur.

 

Outstream Video: In Banner

Innenfor denne seksjonen finner du spesifikasjoner for våre videoprodukter som leveres i egne annonseplasseringer uten redaksjonell video før eller etter.

Her er oversikt over hvilke typer materiell som kan leveres per produkt:

Produkt Materiell som kan benyttes
In Banner Video Netboard/Board Videofil Tag/HTML
Norge Nå og Lokale Nå-produkter Videofil Tag/HTML
Native Ads Video Videofil

In Banner Video Brandboard Tag/HTML
In Banner Video Board XL Tag/HTML
In Banner Video Fullscreen Tag

Videofil er annonsevideoer som leveres til AdOps som vanlig videofil. Vi har forenklet spesifikasjon for direkte-kjøp, hvor vi sørger for at ditt materiell fungerer hos oss.

Tag er banner kodet i tredjeparts tag (script), som blant annet kan levere videoinnhold. Tredjeparts script-tager  hostes hos vår adserver, mens videoinnholdet hostes hos tredjepart og hentes av tag-en når annonsen vises. Dette er teknisk sett banner-materiell, og Schibsted vil ikke kunne levere video-metrics på kampanjer med slikt materiell. 

HTML5 er banner kodet i HTML5, som blant annet kan levere videoinnhold.  HTML5-koden hostes hos vår adserver, mens videoinnholdet hostes hos tredjepart og hentes av HTML5-koden når annonsen vises.Dette er teknisk sett banner-materiell, og Schibsted vil ikke kunne levere video-metrics på kampanjer med slikt materiell.


Videofil – Direktekampanjer

Vi har forenklet spesifikasjon for direkte-kjøp. Schibsted Ad Operations vil, hvis nødvendig, konvertere videofil for å tilpasse krav hos annonseserveren.

Videofiler skal være:

  • maks 60 sekunders varighet (vi anbefaler maks 15 sekunder)
  • i 16:9 ratio

For Direkte-kampanjer gjelder som utgangspunkt ingen øvrige krav til filtype eller filspesifikasjoner.

Mottatt videofil vil bli konvertert av Schibsted Ad Operations hvis den:

  • ikke passer med teknisk formatering som kreves hos adserveren
  • har for høy lyd

Lyd

-23 (+/-7) LUFS/LKFS. Maks -16 LUFS, minimum -30

Vi kontakter alltid annonsør hvis videofilen ikke kan konverteres uten opplevd kvalitetsendring på bilde eller lyd.

Mottatt videofil sendes i retur hvis

  • filmen er for lang
  • videoen har annen ratio enn 16:9
  • den ikke lar seg konvertere med akseptabel kvalitet eller størrelse for opplasting til adserveren. Spesifikasjon for programmatiske kjøp viser teknisk kvalitet som kreves.

Videofil – Programmatiske kjøp

Du kan selv teste om videoen din kan brukes som annonse i Schibsted Video Creative Controller. 

Filmens varighet

Maks 60 sekunder

 

Videofilen

Filstørrelse msks 10 MB

Filformat Vi anbefaler mp4. For øvrig aksepteres også filformatene x-flv, webm, x-ms-wmv, ogg, x-msvideo, mpeg, quicktime, x-m4v og mov. 3gpp eller 3gpp2 aksepteres ikke.

 

Video

Ratio (bredde:høyde) 16:9

Video-kodek DVCPRO HD eller H264.

Oppløsning Så høy oppløsning som mulig, helst 1080p(1920×1080) eller 720p(1280×720). Minimum 640×360 px.

Frames per second Vi anbefaler 50 frames per second. Minimumskrav er 25 frames progressivt eller 50 frames interlaced. Maximum 60 frames per second.

Kvalitet (bitrate) Anbefalt minimum 1000 kbps

Høyere kvalitet på et klipp gir bedre gjengivelse på nett. Oppløsning, bit rate og frames per second bestemmer kvaliteten på klippet.

Audio

Format Stereo AAC eller MP3

Kvalitet (bitrate) Anbefalt minimum 70 kbps

Lydnivå  -23 (+/-7) LUFS/LKFS. Maks -16 LUFS, minimum -30


Tag/HTML5 

Filmens varighet

Maks 60 sekunder. Looping er ikke tillatt.

 

Vekt

Board (mobil): Initial load maks 100 kb

Board XL (mobil): Initial load maks 100 kb

Netboard (desktop/tablet): Initial load maks 100 kb

Brandboard (desktop/tablet): Initial load maks 150 kb

Fullscreen (mobil): Initial load maks 250 kb (Kun tag, HTML5 kan ikke benyttes)

Fullscreen (desktop): Initial load maks 350 kb (Kun tag, HTML5 kan ikke benyttes)

Subload maks 2000 kb alle formater.

 

Størrelse

Board (mobil): 320×250 px

Board XL (mobil): 320×400 px (4:5 ratio)

Netboard (desktop/tablet): 580×400 px

Brandboard (desktop/tablet): 980×600 px

Fullscreen (mobil): 1920×1080 px (se safe zone)

Fullscreen (desktop): 1920×1080

 

Lyd

Det er bare tillatt med lyd når brukeren selv kan aktivere lyden med klikk.

Volum skal være kodet i henhold til EBU R-128, med max LUFS på -16.

Annonsen må være merket med et lydsymbol, der lyden skrus av eller på.

Schibsted forbeholder seg retten til å si nei til enkelte lyder.

 

HTML5

Vi baserer oss på INMAs HTML-standard, klikk her for spesifikasjon.

NB! Vi tillater ikke at “console.log(” statements ligger inne i koden, da dette kan gjøre sidene våre tregere og ødelegge for debugprosesser på sitene. “console.log(” må derfor fjernes fra koden før materiellet sendes.

HTML hos Adform: Manual og templates

NB: Vi anbefaler manuell koding av HTML-bannere.

 

Print og innstikk

Print:

– Bestilling/avbestillingsfrist: kl. 12.00, to virkedager før innrykk.
– Ferdig materiell leveres innen kl. 11.00, en virkedag før innrykk.
– Materiell til produksjon leveres innen kl. 10.00, tre virkedager før innrykk.

Annonsemateriell sendes via: www.nada.no eller epost: dam@schibsted.com

Unntak:

Redaksjonelle sider (tekst):
“Lørdag” del to og “Bolig” lørdag:
– Bestillingsfrist onsdag kl 12.00
– Materiellfrist torsdag kl 11.00
Redaksjonelle reisesider Lørdag
– Bestillingsfrist mandag kl 12.00
– Materiellfrist fredag kl 11.00

Annonsesider & rubrikk:
Dødsfall:
– Bestillingsfrist: 1 virkedag før kl 11.00
– Materiellfrist: 1 virkedag før kl 13.00
Bolig til Boligbilaget lørdag
– bestilingsfrist: onsdag (3 virkedager før) kl 12.00
– materiellfrist torsdag kl 24.00

A-magasinet:
Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: fredag kl. 09.00 – 2 uker før innrykk
Materiellfrist: onsdag kl. 9.00 – 10 dager før innrykk
Julefrister:
Utgivelsesdag uke 52 er torsdag 24. desember
Utgivelsesdag uke 53 er torsdag 31. desember
Bestillingsfrist for begge utgavene: fredag 4. des kl. 9
Materiellfrist for begge utgavene: torsdag 10. desember kl. 9

VG Helg: Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: mandag kl. 16.00 (10 virkedager før)
Materiellfrist: onsdag kl. 12.00 (8 virkedager før)

Lørdagsmagasiner:
AP lørdag – Bestillingsfrist: onsdag kl 12.00 Materiellfrist: torsdag kl 11.00
BT magasinet – Bestillingsfrist: mandag kl 11.00. Materiellfrist: Onsdag kl. 15.00
Uke Adressa – Bestillingsfrist: fredag kl 09.00 (uken før innrykk) Materiellfrist: tirsdag kl. 09.00 SA Aftenbladet – Bestillingsfrist: tirsdag kl. 15.00. Materiellfrist: torsdag kl. 10.00.
FVN God Helg – Bestillingsfrist: torsdag uken før utgivelse (9 dager). Materiellfrist: torsdag før innrykk (innen kl. 09.00). Gjelder ferdigmateriell.

Innstikk/vedlegg:
Kostnader ved avbestilling:
– 5-8 uker før distribusjonsdato belastes med 25% av avtalt pris.
– 4-2 uker før distribusjonsdato belastes med 50% av avtalt pris.
– Er det mindre enn to uker til distribusjonsdato belastes 100% av avtalt pris.

Native Ads, Native Ads Video

Det kan variere mellom publisister hvilke elementer i annonsemateriellet som vises. Lenke til Native Ads materiellmal.

Flere materiellsett kan lastes opp, inntil 5 sett. Schibsteds annonseserver vil optimere levering basert på klikkrate. Her finner du Native Ads creative Template

Annonseelementer som skal leveres:

Annonsør
Navn på annonsør

Landingsside
URL til landingssiden

Tittel
Annonstekst, 50 tegn eller færre

Stikktittel
90 tegn eller færre. Stikktittel vises på FINN og VGs annonseplasser i artikkel.

Lovpålagte regneeksempel for forbrukslån- og kredittkortannonser må legges inn både i stikktittel OG i bildet. Dette er nødvendig for å sikre lesbarhet på tvers av Schibsteds annonseplasseringer.

Bilde:
Bildeformat: 1200 x 627 px,
Maksimal vekt 100kb jpg, png
Bredde/høyde ratio 1,91:1
Behold ratio for å unngå at bildet kuttes eller hvitt område.
Anbefalt størrelse 1200 x 627 px
Minimum bredde 580 px for å unngå piksellering (dårlig oppløsning).

Tekst i bildet er ikke tillatt, med unntak av lovpålagt regneeksempel for kredittkort eller lån til privatmarkedet. Bilder med ikke tillatt tekst vil bli avvist.

Logo
1×1 ratio
jpg, png, gif
Minimum 150 x 150 piksler
Maks 300 x 300 piksler
Maks 50 kb 

Videofil
Filformat. mp4, .mpeg or .mov,
Filstørrelse: maks 10 Mb
Varighet: Maks 60 sekunder, anbefalt maks 15 sekunder

Video

Kodek: DVCPRO HD or H264.
Aspektratio: 16:9 (width/height)
Oppløsning: 1080i(1920×1080) or 720p(1280×720).
Bilder per sekund: Minimum 25 bilder progressivt eller 50 bilder interlaced.
Quality (Bit rate): Anbefalt minimum 1000 kbps Sound

Audio
Format: Stereo AAC or MP3
Oppløsning: 128/192 Kbit.
Nivå: Flatet ut på -23 LUFS/LKFS. Maks -19 LUFS.  

Bilde (Bildet vises etter filmen er ferdig spilt, bak replay-knapp)jpg, png
Aspektratio 16:9 (1920x1080px or 1280x720px)
Minimum 800×450 piksler
Maks 100 kb
Call to action: Ikke tilgjengelig
Annonsørnavn: 25 tegn eller færre

Native Ads Performance produkter (CPC)

For Performance Native vises alle elementene hos alle publisister. Logo og stikktittel er ikke tilgjengelig for Performance Native. Lenke til Performance Native materiellmal.

Appnedlasting

Appnavn/annonsørnavn
Inntil 20 tegn

Tittel/budskap
Inntil 65 tegn

Landingsside
URL til App Store og URL til Google Play
eller URL til landingsside

App-ikon/bilde
Ratio 1:1, minimum 150 x 150 piksler
filformat jpg, png
Maksimalt 50 kb

Annonseformatet er tilpasset visning av app-ikon. Kvadratisk bilde kan leveres i stedet. App-ikonet vil i så fall ikke vises.

Call to action
Annonsen har fast call to action-knapp med teksten “Last ned appen her”.

Podcast

Lyd: maks grense LUFS  -16 LUFS
Filformat: mp3
Anbefalning på minimum bitrate på 128kbps (ikke krav men anbefalt for god kvalitet)
Max fil størrelse 5mb
Ved VAST tagg støtter vi ikke VPAID

Rich media/spesialformater

Alle Schibsteds mediehus støtter kube, slider, og deck of cards. Se under for nærmere spesifikasjoner. For wallpaper, se display-formater på respektive mediehus. Ta kontakt med traffic@schibsted.no eller selger for å sjekke om enkeltstående mediehus kan støtte andre løsninger.

Produksjonspris:
Kostnadsfritt dersom du leverer ferdige bildefiler ihht materiellspesifikasjonene over. Trenger du designhjelp, tilkommer et produksjonsgebyr på 2.000,-.
URL- og trackingkoder – individuell link per bilde om ønskelig.
Kube – ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder. Bildene er satt sammen til en kube som gir 3D-effekt.
Materiellspec: -600×460 px png, jpg (maks 100 kB).
Fritt antall bilder (minimum 3 stk)
Slider – ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB).
Fritt antall bilder (minimum 2 stk)
Deck of cards: Ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB).
Fritt antall bilder (minimum 3 stk)
Fullscreen Flipboard: Ved å swipe til siden eller ved å klikke på annonsen åpnes en helside. Leseren kan bla videre mellom flere helsider.
Materiellspec: -640×500 px png, jpg (maks 150 kB)
Fritt antall bilder i 640×906 px png, jpg (minimum 2 stk, maks 100 kB per bilde)
Video: Se egen video-seksjon ovenfor.

Hjelp til produksjon av materiell

Production og Create er Schibsteds in-house reklamebyråer. Vi bistår annonsørene med konsepter og annonseløsninger for alle Schibsted sine plattformer. Gjennom kontinuerlig produktutvikling, leverer vi løsninger som ligger i forkant av resten av markedet.

Bestilling av produksjon
Hvilket produksjonsmiljø du skal velge avhenger av medieinvestering og type kunde eller oppdrag. Klikk her for mer informasjon og for å bestille fra rett team.

Programmatisk Whitelist

adressa.no
aftenbladet.no
aftenposten.no
av-avis.no
bt.no
byas.no
bygdanytt.no
e24.no
finn.no
fvn.no
godt.no
hyttemag.no
minmote.no
mittanbud.no
moteplassen.com
osloby.no
pent.no
prisjakt.no
strilen.no
sysla.no
tek.no
vestnytt.no
vredens-gnag.no
vg.no
vgd.no
vglive.no
vgtv.no

Schibsted Partnerstudio

Retningslinjene gjelder for kjøp av annonsørinnhold og andre tjenester av Schibsted Partnerstudio, heretter PS.

 

Rettigheter

Kunder som kjøper distribusjon av Schibsted Partnerstudio vil på lik linje med alt annet annonsemateriale i Schibsted, ikke kunne sikre seg mot hvilket type innhold som dukker opp på tilsvarende annonseplasser.

Eierskap til innhold

Kunden eier innholdet – og står fritt til å kunne bruke innholdet i andre kanaler. Dette innebærer det vi produserer av artikler i form av tekst, video og bilder.

Ved ytterligere publisering av innholdet i andre medier – og ved gjenbruk av sakene i Schibsted sitt univers – må all faktainformasjon ettergås for å sikre at alt er oppdatert, og casene må informeres og godkjenne at de også vil eksponeres i andre medier.

Linking til artikkel via display eller andre formater – må godkjennes av Partnerstudio. 

Utover dette samarbeidet foreligger det ingen eksklusivitetsavtale mellom Partene, og PS står fritt til å samarbeide med konkurrerende virksomhet innenfor andre løsninger i Schibsted.

Display Formater

Instream Video: Preroll og Bumper

Outstream Video: In Banner

Print og innstikk

Native Ads Formater

Podcast

Appnedlasting

Rich media/spesialformater

Programmatisk Whitelist

Partnerstudio

Hjelp til produksjon av materiell