Startsida / Produkter / Blocket

Display

Displayannonsering är bild-, text- eller videoannonser som visar ditt budskap i en säker miljö och i premiumsammanhang på Schibsteds webbplats.

Display är ett kostnadseffektivt sätt att bygga täckning. Du kan använda Schibsteds inriktningsalternativ om du har en specifik målgrupp eller vill nå ett begränsat avrinningsområde (geo-management).

Schibsted erbjuder stora format som ger större möjligheter att vara kreativa i design.

Desktop/Tablet

Blocket HERO - Startsida

 

HERO är ett annonsformat med stor räckvidd och hög impact då den
välkomnar besökaren in på Blockets startsida. Formatet består av tre olika element, text, logo, och bakgrundsbild. Den stora ytan erbjuder en möjlighet att jobba med högupplöst underlag för en bra upplevelse och ett mycket gott resultat.

MATERIALSPECIFIKATION
För att få ut det bästa av er annons ber vi er följa dessa riktlinjer:
– Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse där annonsen och Blocket inte tävlar om uppmärksamheten.
– Placera inte text eller grafik för nära Blockets sökbox.
– Grafik och typsnitt ska tydligt särskilja sig från Blockets egna grafiska manér.
– Animationer är ej tillåtna.
– Säkerställ att annonsen även ser bra ut i mindre skärmstorlekar – exempelvis i surfplattor.
– Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Blockets besökare.
– Loggan kommer att placeras i nedre högra hörnet av formatet för att uppnå bästa möjliga exponering. Den läggs in separat i vår template. Observera! Logotypen ska inte ingå i bilden med text/CTA. Den ska levereras separat.

Logotyp:
– Levereras separat
Dimensioner: 200×100 px
Filformat: PNG

Text/CTA:
– Levereras separat
– Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
Dimensioner: 620×280 px
Filformat: PNG

Bakgrundsbild:
– Levereras separat
Dimensioner: 2000×500 px
Filformat: JPEG, PNG
Maxvikt: Totalt 500 kb

Demo-URL: https://www.blocket.se/?ast_test=true&ast_override_inv_code=se-blocket-wde-front-hero:184169486&hero=1

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Max weight

500 kb

Filformater

JPG, PNG

Priser

 

Pris Kr. 600 CPM

———————————————————————————————————————————————

Information in English:

HERO is an ad format with great reach and high impact when it welcomes the visitor to Blocket’s home page. The format consists of three different elements, text, logo, and a background picture. The large surface offers an opportunity to work with high-resolution surfaces for a good experience and a very good result.

MATERIAL SPECIFICATION

To get the most out of your ad, please follow these guidelines:
– Strive for a good whole and user experience where the ad and Blocket do not compete for attention.
– Do not place text or graphics too close to Blocket’s search box.
– Graphics and fonts must be clearly different from Blocket’s own graphic manner.
– Animations are not allowed.
– Make sure that the ad also looks good in smaller screen sizes – for example in tablets.
– The graphics must not be messy and disturb the experience for Blocket’s visitors.
– The logo will be placed in the lower right corner of the format to achieve the best possible exposure. It is added separately to our template. Note! The logo should not be included in the image with text / CTA. It must be delivered separately.

Logo:
– Delivered separately
Dimensions: 200×100 px
File format: PNG

Text / CTA:
– Delivered separately
– Strive for a short and clear message with a clear CTA
Dimensions: 620×280 px
File format: PNG

Background picture:
– Delivered separately
Dimensions: 2000×500 px
File format: JPEG, PNG
Maximum weight: Total 500 kb

Demo-URL: https://www.blocket.se/?ast_test=true&ast_override_inv_code=se-blocket-wde-index_hero:184169486&hero=1

 

Format

Display

Device

Desktop

Max vikt

BACKGROUND PICTURE: 500 kb

File formats

JPG, PNG

Prices

 

Price Kr. 600 CPM
Wallpaper - Objektssida

 

Wallpaper är Blockets powerformat där du som annonsör ”klär in” Blockets sida. Styrning för län och kategori ingår inte utan tillkommer om 20 CPM vardera.

PLACERING
Objektsidor

MATERIALSPECIFIKATION
Dimensioner: 1600x900px.
Notera att annonsen inte ska ha någon färgad platta så annonsen liknar en hästsko-annons, utan hela ytan, 1600×900, ska fyllas ut med en bild. Annonsen placeras under själva innehållet och justeras automatiskt. Därför bör text och andra grafiska element av vikt placeras inom safe area så det inte döljs av innehållet som läggs över.
Maxvikt: 300kb.
Filtyp: JPG, PNG, GIF, HTML, Third-party script.

För mer detaljerad materialspecifikation med måttangivelser för safe area se här.

OBS!
Tänk på att inte placera viktiga textbudskap långt ut i kanterna på bilden. Många av Blockets besökare har inte så stora/högupplösta skärmar. På de flesta skärmar visas 295px på vardera sida om Blockets listmeny.

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1600×900 px
Styrning(ar) Kategori, Län

Max vikt

300 kb

Filformater

HTML5, JPG, PNG, GIF

Priser

 

Pris SEK 500 CPM
Styrning Extra SEK 20 CPM

 

———————————————————————————————————————————————

 

Information in English:

Wallpaper is Blocket’s power format where you as an advertiser is wallpapering Blocket’s background. Control for county and category is not included but an additional 20 CPM each.

PLACEMENT
Object pages

MATERIAL SPECIFICATION
Dimensions: 1600x900px.

Note that the ad should not have a white colored plate so the ad resemble a horse shoe format. Instead the entire surface, 1600×900, should be filled in with an image. The ad is placed below the content of the site itself and is adjusted automatically. Therefore, also note that text and other graphic elements of importance should be placed within the safe area so that it is not obscured by the content being uploaded above the ad.
Maximum weight: 300kb.
File type: JPG, PNG, GIF, HTML, Third-party script.

For more detailed material specification with dimensions for safe area see here.

 

 

Format

Display

Device

Desktop

Dimensions

1600×900 px
Targeting Category, Geo County

Max weight

300 kb

File format

HTML5, JPG, PNG, GIF

Prices

 

Price SEK 500 CPM
Targeting Extra SEK 20 CPM
Panorama Startsida / Panorama Start Page (Eng)

EXTERN MÄTNING
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.
Se riktlinjer här.

Format

Display

Enheter

Desktop, Tablet

Dimensioner

980×240 px

Max vikt

200 kb

Filformater

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

 

Priser
Pris SEK 250 CPM

 

———————————————————————————————————————————————

Information in English:

 

Format

Display

Devices

Desktop, Tablet

Dimensions

980×240 px

Max weight

200 kb

File format

GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

 

 

Prices
Price SEK 250 CPM

 

Content Display

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (JPG, PNG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet Desktop
Priser
Content Display Ettan Kr. 100 CPM
Panorama

 

Annonser som syns på listningssida och/eller objektssida beroende på vilken produkt. Inga styrningar ingår.
Blocket Län-styrning kostar CPM 20.

1:a listning
Annonsen visas på första listningssidan, dvs. direkt efter att besökaren valt län på första sidan. Denna produkt är bra när ni vill nå brett.

Objekt
Annonsen visas i samband med objektet som man valt på lisningssidan.
Styrning på specifik objekt påslag CPM 20.

Kategori
Annonsen visas både på listningssida och objektssida på vald kategori.
Styrning på specifik kategori påslag CPM 20.

Sökord
Styrning på Sökord kostar CPM 50.
Annonsen visas på listningssidan.

Kategori & Styrningar – Objekt
Ger möjlighet för fordonsspecifika styrningar såsom årsmodell, bilmärke osv. Varje styrning kostar CPM 20.
Annonsen visas enbart på objektssidan.

Format

Display

Enheter

Desktop, Tablet
Dimensioner 980×120 px, 980×240 px
Max vikt 200 kb
Styrning(ar) Län, Kategori, Sökord
Filformater GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

1:a listning Kr. 150 CPM
Påslag för Styrning huvudkategor Kr. 20 CPM
Påslag för Styrning underkategori Kr. 40 CPM
Inför köpet (objekt)

 

En integrering som syns på objektssidor.

Desktop
Rubrik: max 25 tecken.
Länktext: max 20 tecken.
Storlek på logga: max 200×40 px

Format

Display

 Enheter

Desktop
Dimensioner 200×40 px
Max vikt 200 kb
Styrning(ar) Kategori
Filformater GIF, JPG, PNG

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Bostad Panorama

 

Styrs mot Bostads-kategorin.
Styrningar på boendeform, säljtyp (ex. uthyres, säljes, köpes osv), pris, samt stadsdel är möjlig. Varje styrning kostar CPM 20.

Format

Display

 Enheter

Desktop
Dimensioner 980×240 px, 980×120 px
Max vikt 200 kb
Filformater GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Priser

 

Pris Kr 150 CPM
Widescreen (Listning)

 

En integrering som syns på objektssidor.

Format Display
Enheter Desktop, Tablet
Dimensioner 250×600 px
Max vikt 200 kb
Styrning(ar) Endast listning
Filformater JPG, HTML5, GIF, Third-party script, PNG

Priser

 

Pris Kr 100 CPM .
Påslag för Blocket län 20 kr CPM
och kategori-styrning 20 kr CPM tillkommer.
Bostad Widescreen Sticky

 

Kostnad för länsstyrning eller underkategori tillkommer om CPM 20.

Format

Display

 Enheter

Desktop
Dimensioner 250×600 px
Max vikt 200 kb
Styrning(ar) Underkategori, Boendeform, Bo-area, Pris, Antal rum, Kommun/Stad, Tid, Frekvens
Filformater JPG, HTML5, GIF, Third-party script, PNG

Priser

 

Pris Kr 130 CPM
Post-it (objekt)

 

Ett format som ska upplevas som en integrerad del av Blocket. Produktionen av detta format skall ske via Kumpan samt följa Blocket integrationernas övriga processflöden.

Format Display
Enheter Desktop
Dimensioner 250×480 px
Max vikt 200 kb
Filformater JPG, HTML5, GIF, Third-party script, PNG

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Smartpanorama

 

Blocket Smartpanorama…
– Är ett nytt sätt att konvertera fler kunder
– En integrering som syns på objektssidorna
– Är ett annonsformat som interagerar med objekten och använder data från objektet, dvs. blir “smart”
– Skapar engagemang och driver klick i syfte att generera leads/konvertering

Produktionen av detta format skall ske via Kumpan samt följa Blocket integrationernas övriga processflöden.
Kontakta er säljkontakt angående produktion.

Format Display
 Enheter Desktop
Dimensioner 980×240 px
Max vikt 200 kb
Filformater HTML5

Priser

 

Pris Kr 200 CPM
 Påslag för Styrning Kr 20 CPM

Mobil

Fullscreen Scroll

Fullscreen Scroll är ett uppskattat high impact mobilformat som får besökaren att “haja till” utan att störa användarupplevelsen.

Den stora ytan möjliggör hög effekt, hög synlighet och högt engagemang med mycket rum för kreativitet.

Placering: I flödet på listningssidan.

MATERIALSPECIFIKATION

Stillbild
Filformat: JPG/PNG
Dimensioner: 640×1136
Safe area: Inom området 55 pixlar från långsidorna och 270 pixlar ner från toppen. Loggan måste vara inom safe area. Notera! Placera inte objekt i bilden, logga eller text precis i utkanten av safe arean då annonsen klipps olika beroende på telefonens förhållande mellan höjd och bredd.
Maxvikt: 200kb.

Video fullscreen
Går att köpa. Dessa kan med fördel produceras av vår samarbetspartner Quad eller tredjepart Seenthis. Notera! Om någon av dessa två parter ska producera video fullscreen, ska ni leverera en video-fil (mp4) och eventuell tredjeparts-tracking, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, till dem. De bygger sedan själva HTML5-materialet. Kontakta säljaren för mer information.

PRODUKTION SAMARBETSPARTNER/TREDJEPART
Filformat: MP4 som levereras till Quad eller Seenthis.
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

EGEN PRODUKTION
Ni kan bygga er Video Fullscreen själva om kunskapen finns. Materialet ska då levereras som HTML5, förutsatt att det är byggt enligt våra riktlinjer, se avsnitt “Video in banner” och “Generella riktlinjer för display-annonsering”. Materialet kan hostas av Schibsted eller av Schibsted godkänd tredjepart. Notera! Väljer ni att producera själva i HTML5 utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.
Filformat: HTML5 innehållande mp4-fil eller tredjpartsscript
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

Leverans
Minst 3 arbetsdagar innan kampanjstart.

Kan även köpas programmatiskt – mer info hittar du här.

Demo-länk, öppnas i mobilen: https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/fordon?cg=1000&ast_test=true&ast_override_inv_code=se-blocket-wph-result-panorama_2:285842891

Format Display
Enhet Mobil
Dimension 640×1136 px
Max vikt 200 kb
Filformat JPG, PNG

 

Pris Kr 650 CPM
Panorama - Startsida

 

Syns på Blockets startsida i mobilsajten (browser).
Demo-URL: https://www.blocket.se/#nepa=28

Format

Display

 Enheter

Mobil
Dimensioner 320×320 px
Max vikt 150 kb
Filformater GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

 

Pris Kr 180 CPM
Mobil Panorama - Kategori

 

Syns på Blockets startsida i mobilsajten (browser).
Demo-URL: https://www.blocket.se/#nepa=28

Format

Display

 Enheter

Mobil
Dimensioner 320×320 px
Max vikt 150 kb
Filformater GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

 

Pris Kr 180 CPM
Påslag för styrning huvudkategori Kr 20 CPM
Påslag för styrning underkategori Kr 40 CPM
Outstream

 

En rörlig annons som ligger i listningen
– Filmen startar när annonsen är 50% in screen
– Ljud startar vid klick på ljudikonen

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.

Materialspec
Endast video samt eventuella trackingpixlar levereras till Quad.

 

Format

Display

 Enheter

Mobil
Dimensioner 320×185 px

Priser

 

Pris Kr 200 CPM
Påslag för styrning huvudkategori Kr 20 CPM
Påslag för styrning underkategori Kr 40 CPM
Inför köpet (objekt)

 

En integrering som syns på objektssidor.

Mobil
Rubrik: max 24 tecken.
Ingen utbytningsbar länktext.
Storlek på logga: max 200×40 px.

 

Format

Display

 Enheter

Mobil
Dimensioner 220×40 px
Max vikt 150 kb
Filformat GIF, JPG, PNG
Styrning(ar) Kategori

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Schibsted Swish Ad

 

Swish Ad
Schibsted Swish Ad i samarbete med ClearOn erbjuder nu ett engagerande annonsformat med direktförsäljning i mobilen. Vid klick på annonsen kommer besökaren till en kampanjsida där denne fyller i mottagarens namn, telefonnummer samt personlig hälsning och direkt kan betala för produkten via Swish. En kupong skickas som SMS till mottagarens mobil och kan lösas in hos dagligvaruhandeln. Ett format som bevisat driver trafik till butik med möjligheter att skräddarsy kampanjen efter önskemål och erbjudande.
Produktblad

 

Format

Display

Enheter

Mobil
Dimensioner 220×40 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Content Display

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (JPG, PNG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet Desktop
Priser
Content Display Ettan Kr. 180 CPM
Schibsted Coupon Ad

 

Coupon Ad
Med Schibsted Coupon Ad har du möjlighet att öka konverteringen på din annons drastiskt. Genom att erbjuda konsumenten en kupong direkt till sin mobil via sms eller e-email kommer intresset och engagemanget hos konsumenten att öka. Detta leder i sin tur till ökad försäljning i din butik.
Produktblad

 

Format Display
Enheter Mobil
Dimensioner 320×320 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare

Jobb

BAS - Vår enklaste annons

 

Detta ingår i BAS

 • Platsannons på Blocket Jobb
 • 60 dagar
s publiceringstid
 • Exponering på blocket.se
 • Annonsen visas på desktop, mobil och i apparna
 • Logotyp i platsannons och sökresultat
 • Jobbevakningar (utskick till aktiva jobbprenumeranter)
 • Kvalitetskontroll av platsannons
 • Statistik
 • Platsannons “Liten” på Jobbsafari
Priser

 

Pris Kr 3 900
STANDARD - Träffsäkert

 

Detta ingår i STANDARD

 • Platsannons på Blocket Jobb
 • 60 dagars publiceringstid
 • Exponering på blocket.se
 • Annonsen visas på desktop, mobil och i apparna
 • Logotyp i platsannons och sökresultat
 • Jobbevakningar (utskick till aktiva jobbprenumeranter)
 • Kvalitetskontroll av platsannons
 • Statistik
 • Annonsinläggning
 • Sponsrat Jobb (premiumplacering på Blocket Jobb)
 • Boost, 100 klick (programmatisk distribution med garanterade klick)
 • Platsannons “Mellan” på Jobbsafari
Priser

 

Pris Kr 6 900
PREMIUM - Populärast!

 

Detta ingår i PREMIUM

 • Platsannons på Blocket Jobb
 • 60 dagars publiceringstid
 • Exponering på blocket.se
 • Annonsen visas på desktop, mobil och i apparna
 • Logotyp i platsannons och sökresultat
 • Jobbevakningar (utskick till aktiva jobbprenumeranter)
 • Kvalitetskontroll av platsannons
 • Statistik
 • Annonsinläggning
 • Sponsrat Jobb (premiumplacering på Blocket Jobb)
 • Boost, 150 klick (programmatisk distribution med garanterade klick)
 • Schibsted Exponering (synlighet för passiva kandidater)
 • Sociala Medier 50 klick (garanterade klick)
 • Platsannons “Mellan” på Jobbsafari
Priser

 

Pris Kr 11 900
PREMIUM +, Extra allt!

 

Detta ingår i PREMIUM +

 • Platsannons på Blocket Jobb
 • 60 dagars publiceringstid
 • Exponering på blocket.se
 • Annonsen visas på desktop, mobil och i apparna
 • Logotyp i platsannons och sökresultat
 • Jobbevakningar (utskick till aktiva jobbprenumeranter)
 • Kvalitetskontroll av platsannons
 • Statistik
 • Annonsinläggning
 • Sponsrat Jobb (premiumplacering på Blocket Jobb)
 • Boost, 400 klick (programmatisk distribution med garanterade klick)
 • Schibsted Exponering (synlighet för passiva kandidater)
 • Sociala Medier 100 klick (garanterade klick)
 • Bump (annonsförnyelse efter en vecka)
 • Platsannons “Stor” på Jobbsafari
Priser

 

Pris Kr 14 900
Tilläggsprodukter

Utöver våra paket finns ett stort urval av tilläggstjänster som ger dig ökad exponering och effekt på din annonsering. Kontakta oss så berättar vi mer!

Desktop/tablet

Mobil

Jobb