Display

Displayannonsering är bild-, text- eller videoannonser som visar ditt budskap i en säker miljö och i premiumsammanhang på Schibsteds webbplats.

Display är ett kostnadseffektivt sätt att bygga täckning. Du kan använda Schibsteds inriktningsalternativ om du har en specifik målgrupp eller vill nå ett begränsat avrinningsområde (geo-management).

Schibsted erbjuder stora format som ger större möjligheter att vara kreativa i design.

Desktop

Mega Video

Stort kvadratiskt annonsformat med loopande video.

MATERIALSPECIFIKATION
Produktion sker via vår samarbetspartner Quad. Kontakta säljaren för mer information.

Följande ska levereras till Quad:
Video: Aspect Ratio 1:1 (1080×1080)
Maxvikt: 3MB.
Rek. filmlängd: 6-15 sekunder.

Demolänk: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-front-modul_1:243095050,se-aftonbladet-wde-front-modul_2:249123392

 

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

Se separat specifikation

Maxvikt

3MB

Filformat

Se separat specifikation – MP4 – levereras till Quad

Priser
Aftonbladet Kr. 350 CPM
Mega Split

Annonsformat med loopande video och yta för en bild.

MATERIALSPECIFIKATION
Produktion sker via vår samarbetspartner Quad. Kontakta säljare för mer information.

Följande material ska levereras till Quad:
Video: Aspect Ratio 16:9 (1920×1080)
Maxvikt: 3MB.
Rek. filmlängd: 6-15 sekunder.
Bild: JPG, PNG
Bild: 640x280px
Maxvikt: 100kB.
URL: Alla ytor kan ha olika landningssidor. Skicka olika klick-URL:er för varje yta om ni önskar.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy är möjlig.

Demolänk: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-front-modul_1:243095361,se-aftonbladet-wde-front-modul_1:249122912

 

 

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

Se separat specifikation

Maxvikt

Se separat specifikation

Filformat

Se separat specifikation – MP4, PNG, JPG – levereras till Quad

Priser
Aftonbladet Kr. 350 CPM
L-format

 

Viktigt att tänka på är att huvudbudskapet placeras inom helfärgat område (safe area).

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-lformat

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1270×800 px

Maxvikt

500 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Brett, hela Aftonbladet Kr. 420 CPM
Ettan Kr. 460 CPM
Nöjesbladet Kr. 460 CPM
Sportbladet Kr. 460 CPM
Takeover (Sv) / Takeover (Eng)

SVE

Takeover är ett stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover kan levereras i tre olika utföranden; Statisk, Avancerad Video och Avancerad Enklare Animering. Schibsted samarbetar med fyra godkända parter med olika certifieringar för produktion av nämnda utföranden. Notera att Schibsted endast har stöd för hosting av material hos följande tredje-parter Quad, SeenThis och Adform. Material från andra leverantörer/produktionsbolag än nämnda, kan endast hostas via Schibsteds adserver.

UTFÖRANDE – FORMAT

Statisk Takeover
Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover – Video – HTML5 
För Avancerad Takeover, Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover – Enklare Animering – HTML5
För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Desktop Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

 

PRODUKTION – SAMARBETSPARTNERS / TREDJE-PART


1. QUAD PRODUCERAR –  STATISK / AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

MATERIALSPECIFIKATION

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk / Avancerad Video / Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– Format: 1920×1080 px
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

 

 


2. ADFORM – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 


3. SEENTHIS – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 


4. BANNERFLOW – AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 

EGEN PRODUKTION


1. STATISK

Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar.

MATERIALSPECIFIKATION
Format: 1920×1080 px (safe area 1920x777px).
– För psd-mall med safe area, klicka här.
Levereras som JPG eller PNG.
Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 500 kb

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. 

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

 

 


2. HTML5

Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

MATERIALSPECIFIKATION
Se vår generella materialspec för HTML, här.

OBS! Takeovers som produceras av er själva i HTML5 får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas responsivt! Måtten i koden måste alltid anges i procent, inte pixlar.

MAXVIKTER TAKEOVER DESKTOP – ZIPPAT HTML5-material:
Desktop Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

Desktop Takeover – Avancerad Video
InitiaL Load: 500kb
Total Load 4mb

EXTERN MÄTNING
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

 

 

GENERELLA MAXVIKTER DESKTOP TAKEOVER


Statisk JPEG eller PNG

Maxvikt: 500 kb

Zippat HTML5-material
AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

AVANCERAD VIDEO
InitiaL Load: 500kb
Total Load: 4mb

 

 

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-front-takeover:212566727&forcemega=1

 

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

STATISK TAKEOVER
Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px)
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Max vikt

STATISK TAKEOVER
500 kb
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Filformat

JPG, PNG, HTML5

Priser
Pris SEK 1 050 CPM

 

———————————————————————————————————————————————

 

Information in English:

ABOUT THE PRODUCT
Takeover is a large impact format with fast and high range that welcomes the user before landing on the site. Takeover can be delivered in three different designs; Static, Advanced Video and Advanced Simpler Animation. Schibsted cooperates with four approved parties with different certifications for the production of the mentioned designs. Note that Schibsted only supports the hosting of materials by the following third-party Quad, SeenThis and Adform. Materials from suppliers / production companies other than those mentioned can only be hosted via Schibsted’s ad server.

 

EXECUTIONS – FORMATS

Static Takeover
Provides the opportunity for high-resolution image, where you can present product and message. The format is always static and cannot be moved. Our third party Quad is responsible for ad production for orders that exceed a certain value. For more information, contact your seller. External 3rd-party measurement, approved according to Schibsted’s GDPR Policy, is possible. It is possible to produce static takeover yourself, but please note that the material can only be hosted by Schibsted and that we do not support HTML5 material in this case.

Advanced Takeover – Video – HTML5
For Takeover Advanced, Video, there are four options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build Advanced Takeover Video. It is also possible to produce it yourself, but note that we do not support Takeovers hosted by third parties other than those above – Quad – SeenThis – Adform.

Advanced Takeover –  Easier Animation – HTML5
For Advanced Takeover, Simpler animation, there are five options for production. Our partner Quad and the third parties SeenThis or Adform, are all certified to build our advanced takeovers in HTML5. They can also host the material if desired. The fourth option is Bannerflow, which is an approved party to produce and deliver Desktop Takeover only in HTML5, in zipped format. Please note that we do not support Bannerflow tags. A fifth alternative is to produce the material yourself in HTML5, see more information regarding this further down in the section; Own Production / HTML5.

 

PRODUCTION – PARTNERS / THIRD PARTY


1. QUAD PRODUCES – STATIC / ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION


MATERIAL SPECIFICATION
Materials to be submitted to QUAD:
a. Applies to Static / Advanced Video / Advanced Easier animation:
* Psd file with storage:
– Format: 1920 × 1080 px
* Font

b. Applies to Advanced Video only:
* Video: MP4- Maximum length: 15 sec – note the shorter the video the better the quality
– Format: 16: 9

Hosting: Quad is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Do you want a more advanced solution or video talk directly with QUAD. Note that production of Advanced Takeover Video is not included, but is invoiced separately. Contact your salesperson for more information.

The material, possible external third-party measurement or technical questions regarding a more advanced solution are sent to:
production@quad.se

 

 


2. ADFORM – ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION

Adform as a third-party, is certified to build Takeover Advanced. Here is the opportunity to animate and build more advanced solutions.

Hosting: Adform is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 


3. SEENTHIS – ADVANCED VIDEO / ADVANCED EASIER ANIMATION

SeenThis as a third-party, is certified to build Takeover Advanced.

Hosting: SeentThis is an approved third-party hosting company for Takeover Advanced Video.
External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.

 


4. BANNERFLOW – ADVANCED EASIER ANIMATION

Bannerflow as a third-party, are certified to build Takeover Advanced. NOTE! Materials from Bannerflow must be delivered as HTML5 in zipped format. Schibsted does not support takeover material hosted via Bannerflow it can only be hosted via Schibsted’s adserver.

External measurement: Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

NOTE! Production cost is not included. Contact your salesperson for more information.


OWN PRODUCTION


STATIC

MATERIAL SPECIFICATION

If you choose to produce Takeover Static yourself, download the template with safe area via the link below. PLEASE NOTE! It is important that senders, click-to-action and other important messages are within the safe area, otherwise they risk being cropped on smaller screens.

* Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px).
– For psd template with safe area, click here.
* Delivered as JPG or PNG.
* Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.
* Maximum weight – static: 500 kb

Material, possible third party measurement and questions are sent to: adoperations@schibsted.se

 

 


HTML5

It is possible to host HTML5 Takeovers directly in our ad server. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, it is your responsibility to ensure that the ad works.

NOTE! Takeovers produced by yourself in HTML5 must not have fixed formats. The material must always be built responsive! The dimensions in the code must always be specified as a percentage, not pixels.

If the material does not work as intended, Adoperations places the material on a test page and a test link is then sent back to the manufacturer for their own tests.

MATERIAL SPECIFICATION
See our general material spec for HTML, here.

MAXIMUM WEIGHTS TAKEOVER DESKTOP – ZIPPED HTML5-material:
Desktop Takeover – Advanced Easier Animation
Initial Load: 500kb
Hosted Files: 1000kb
Total vikt: 1500kb

Desktop Takeover – Advanced Video
InitiaL Load: 500kb
Total Load 4mb

EXTERNAL MEASUREMENT
Third party measurement is possible if approved according to Schibsted’s GDPR policy.

Materials, possible third-party measurement and questions are sent to:
adoperations@schibsted.se

 

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-ettan_mega: 212567158&forcemega=1 

 

 

Format

Display

Units

Desktop

Dimensions

STATIC TAKEOVER
Format: 1920 × 1080 px (safe area 1920x777px)
ADVANCED PRODUCTION
See specific material specifications above.

Max weight

TAKEOVER STATIC
500 kb
TAKEOVER ADVANCED
See specific material specifications above.

File formats

JPG, PNG, HTML5

Prices
Price Kr. 1 050 CPM

 

Welcome Page (Sv) / Welcome Page (Eng)

 

Nytt effektfullt impact format som välkomnar användaren på Aftonbladets startsida med snabb och hög räckvidd. Den stora ytan erbjuder stort kreativt spelrum med möjlighet att jobba med högupplöst underlag för en bra upplevelse och mycket goda resultat.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera att det är två bild-element som ska produceras. Dessa samt landningssida eller eventuell tracking levereras till adoperations@schibsted.com.

1. Bakgrundsbild
Storlek: 1920x1080px
Format: JPG/PNG
Notera bakgrundsbilden får ej innehålla någon logga eller text.

2. Förgrundsbild – Transparent
Innehållande logo, text, CTA. Ingen safe area att beakta. Förgrundsbilden har ett
låst läge i förhållande till bakgrundsbilden, 100px från topp

Storlek: 1920x680px
Format: PNG

3. Maxvikt: Totalt 500kb

Grafiska riktlinjer
För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:
– Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
– Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
– Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets besökare

Produktblad – se här.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-ettan_mega:208541344&forcemega=1

 

Format

Display

Enhet

Desktop, Tablet

Maxvikt

500 kb

Filformat

JPG, PNG

Priser

 

Welcome page/Ettan SEK 1050 CPM

 

———————————————————————————————————————————————

Information in English:

 

New effective impact format that welcomes the user on Aftonbladet’s start page with fast and high range. The large surface offers large creative leeway with the opportunity to work with high-resolution surfaces for a good experience and very good results.

MATERIAL SPECIFICATION
Note that there are two picture elements to be produced. These as well as the landing page or any tracking are delivered to adoperations@schibsted.com.

1. Background picture
Must not contain any logo, CTA or text.
The image is resized  according to the screen size.
Dimensions: 1920x1080px
Format: JPG / PNG

2. Foreground image – Transparent
Logo, CTA and text are placed here. The foreground image has a locked position in
ratio wallpaper, 100px from top. It will not cover the scroll button at the bottom.
There is no safe area to consider.

Dimensions: 1920x680px
Format: PNG

3. Weight
Total weight – both files: 500kb

Graphic guidelines
To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:
– Strive for a good whole and user experience
– Strive for a short and clear message with a clear CTA
– The graphics must not be messy and disturb the experience for Aftonbladet’s visitors

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-ettan_mega:208541344&forcemega=1

 

Format

Display

Device

Desktop, Tablet

Max weight

500 kb

File format

JPG, PNG

Prices

 

Welcome page/Index SEK 1050 CPM
Wallpaper Scroll (Sv) / Wallpaper Scroll (Eng)

   

 

Ett unik och effektfullt impact format som upplevs som en del av sajten.
Kombinationen av produktens unika förmåga att leverera hög impact och räckvidd på relevanta sajter, ger dig som annonsör möjlighet att nå rätt målgrupp, med rätt budskap i rätt tid.

MATERIALSPECIFIKATION

Material – bilder
Annonsen består av två delar:
1. Bakgrundsbild
– Storlek: 1920x1080px
– Kan levereras i format -JPG eller -PNG.
– Obs! Bakgrundsbilden får inte ha något textbudskap eller  någon logotyp.

2. Förgrundsbild
– Storlek: 640x320px
– Skall vara transparent och levereras i format -PNG.

Max vikt
Totalvikt – Bakgrundsbild + förgrundsbild: 400KB.

Tips och förklaring
Bäst effekt av Wallpaper Scroll får man med en allmän bakgrund och sen låta huvudelement som t.ex. logga och text ligga över. Då bredden på datorer varierar kommer bakgrundsbilden bli olika
beskuren beroende på desktop-modell.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-ettan_helsida1:206498384,se-aftonbladet-wde-ettan_mega:1

 

 

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1920×1080 px (-JPG, -PNG), 640×320 px (-PNG)

Maxvikt

400 kb (1920×1080 px + 640×320 px)

Filformat

JPG, PNG
Placering Ettan

Priser

 

Wallpaper Scroll Kr. 650 CPM

 

 

———————————————————————————————————————————————

 ENGLISH

 A unique and effective impact format that is experienced as part of the site.
The combination of the product’s unique ability to deliver high impact and reach on relevant sites, gives you as an advertiser the opportunity to reach the right target group, with the right message at the right time.

MATERIAL SPECIFICATION

Material – Images
The ad consists of two parts:
1. Background image
– Size: 1920x1080px
– Can be delivered in -JPG or -PNG format.
Note! The background image must not have a text message or a logo.

2. Foreground image
– Size: 640x320px
– Must be transparent and delivered in format -PNG.

Max weight
Total weight – Background image + foreground image: 400KB.

Tips and explanation
The best effect of Wallpaper Scroll is with a general background and then let main elements such as logo and text lie over in the foreground image. As the width of computers varies, the background image will be different cropped depending on desktop model.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wde-ettan_helsida1:206498384,se-aftonbladet-wde-ettan_mega:1

 

 

Format

Display

Device

Desktop

Dimensions

1920×1080 px (-JPG, -PNG), 640×320 px (-PNG)

Max weight

400 kb (1920×1080 px + 640×320 px)

File format

JPG, PNG
Placement First page/Index

Prices

 

Wallpaper Scroll Kr. 650 CPM
Wallpaper (Big Bang) (Sv) / Wallpaper (Big Bang) (Eng)

.  

Ett unikt och effektfullt impact-format som upplevs som en del av sajten. Utmärkt format för dig som vill stärka ditt varumärke på marknaden, lansera en ny produkt eller tjänst, hitta nya potentiella kunder och öka marknadsandelar.

MATERIALSPECIFIKATION
Big Bang placeras under Aftonbladets redaktionella innehåll, där den justeras och flyttas automatiskt beroende på skärmstorlek. Annonsen får därför inte ha någon färgad platta som gör att den liknar en hästsko-annons, utan hela ytan 1600×900, ska fylla ut bakgrunden med en bild. Notera! Huvudbudskap, övrig text och andra grafiska element av vikt skall placeras inom safe area så att det inte döljs av det redaktionella innehållet som läggs över. Se mått för safe are i bild ovan.

Det finns även möjlighet att göra en Big Bang med video. Kontakta din säljare för mer information.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-bigbang

Format

Display

Enhet

Desktop

Dimensioner

1600×900 px

Maxvikt

500 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG

Priser

 

Ettan Kr. 500 CPM
Nöjesbladet Kr. 600 CPM
Sportsbladet Kr. 600 CPM

———————————————————————————————————————————————

Information in English:

A unique and effective impact format that is experienced as part of the site. Excellent format for you who want to strengthen your brand in the market, launch a new product or service, find new potential customers and increase market share.

MATERIAL SPECIFICATION
Big Bang is placed under Aftonbladet’s editorial content, where it is adjusted and moved automatically depending on screen size. The ad must therefore not have a colored plate that makes it look like a horseshoe ad, but the entire surface 1600×900, should fill the background with an image. Note! The main message, other text and other graphic elements of importance must be placed within the safe area so that it is not obscured by the editorial content that is transferred. See dimensions for safe area in the picture above.

It is also possible to make a Big Bang with video. Please contact your salesperson for more information.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-bigbang

Format

Display

Unit

Desktop

Dimensions

1600×900 px

Max Weight

500 kb

File format

HTML5, JPG, PNG

Prices

 

Ettan/Index Kr. 500 CPM
Nöjesbladet Kr. 600 CPM
Sportsbladet Kr. 600 CPM
Panorma Topp

 

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

Format

Display, Video

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

980×240 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 160 CPM
Nöjesbladet Kr. 200 CPM
Sportsbladet Kr. 200 CPM
Nyheter Kr. 200 CPM
Övriga avdelningar Kr. 200 CPM
Hela sajten (exkl. Ettan & Sportbladet) Kr. 160 CPM
Modul

 

En dynamisk annons som syns i flödet där användaren befinner sig.
Vi har två produkter Modul Röd vs. Modul Blå, där annonsören enbart ska köpa en av produkterna för att undvika dubbelexponering.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

Format

Display, Video

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

640×320 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 120 CPM
Nöjesbladet Kr. 160 CPM
Sportsbladet Kr. 160 CPM
Nyheter Kr. 160 CPM
Övriga avdelningar Kr. 160 CPM
Hela sajten (exkl. Ettan & Sportbladet) Kr. 120 CPM
Insider

 

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

Format

Display, Video

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

300×480 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 120 CPM
Nöjesbladet Kr. 160 CPM
Sportsbladet Kr. 160 CPM
Nyheter Kr. 160 CPM
Övriga avdelningar Kr. 160 CPM
Hela sajten (exkl. Ettan & Sportbladet) Kr. 120 CPM
Widescreen Switcher

 

Ett stort sticky format med hög viewability och inview-tid.
Vi har två produkter Widescreen Röd vs. Widescreen Blå, där annonsören enbart ska köpa en av produkterna för att undvika dubbelexponering.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

Format

Display, Video

Enhet

Desktop

Dimensioner

250×600 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 100 CPM
Nöjesbladet Kr. 140 CPM
Sportsbladet Kr. 140 CPM
Nyheter Kr. 140 CPM
Övriga avdelningar Kr. 140 CPM
Hela sajten (exkl. Ettan & Sportbladet) Kr. 100 CPM
Outstream

 

En rörlig annons som ligger i artiklar på aftonbladet.se mellan ingress och text.
– Filmen startar när annonsen är 50% in screen
– Ljud startar vid klick på ljudikonen

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.

Materialspec
Endast video, MP4 – levereras till Quad.
Maxvikt: 2 MB
Format: 16:9, samt eventuella trackingpixlar levereras till Quad.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/yLEwA/sjogran-om-publiksuccen-hur-haftigt-som-helst?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-outstream

Format

Video

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

530×298 px

Maxvikt

2 MB

Filformat

Third-party script. MP4

Priser

 

Hela Sajten Kr. 120 CPM
Nöjesbladet Kr. 170 CPM
Sportsbladet Kr. 170 CPM
Nyheter Kr. 170 CPM
Content Display

 

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (JPG, PNG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

 

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

Enhet

Desktop

Priser

 

Content Display Ettan Kr. 140 CPM
EDR - Digital katalog

 

Nu finns det ett enkelt sätt att digitalisera dina kataloger, reklamutskick och ODR-erbjudanden. På Aftonbladet når du snabbt ut till en digital användare och kan på så sätt öka räckvidden för din trycksak digitalt.

Varför EDR?
– Ingen produktionskostnad då vi återanvänder ert redan färdiga tryckunderlag
– Ökar effekten av er trycksak
– Kom förbi “Nej tack” på reklamskylten och nå personer man inte når med ODR
– Möjlighet att klicka på en produkt och landa in på samma produkt på webbsidan – med möjlighet att handla direkt.

Format Desktop/Tablet
640×320 px med click to expand till 640×557

Produktion
Produceras i samarbete med Quad – kontakta säljare för vidare information.

Enhet

Desktop, Tablet

Dimensioner

640×320 px

Priser

 

EDR – Digital katalog Kr. 200 CPM

Mobil

Fullscreen Scroll

  

 

Fullscreen Scroll är ett uppskattat high impact mobilformat som får besökaren att “haja till” utan att störa användarupplevelsen.

Den stora ytan möjliggör hög effekt, hög synlighet och högt engagemang med mycket rum för kreativitet.

Sektion: Ettan, Sportbladet Ettan – ej artiklar
Placering: Panorama i flödet

MATERIALSPECIFIKATION

Stillbild
Filformat: JPG/PNG
Dimensioner: 640×1136
Safe area: Inom området 55 pixlar från långsidorna och 270 pixlar ner från toppen. Loggan måste vara inom safe area. Notera! Placera inte objekt i bilden, logga eller text precis i utkanten av safe arean då annonsen klipps olika beroende på telefonens förhållande mellan höjd och bredd.
Maxvikt: 200kb.

TEMPLATE – SAFE AREA

Video fullscreen
Går att köpa. Dessa kan med fördel produceras av vår samarbetspartner Quad eller tredjepart Seenthis. Notera! Om någon av dessa två parter ska producera video fullscreen, ska ni leverera en video-fil (mp4) och eventuell tredjeparts-tracking, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, till dem. De bygger sedan själva HTML5-materialet. Kontakta säljaren för mer information.

PRODUKTION SAMARBETSPARTNER/TREDJEPART
Filformat: MP4 som levereras till Quad eller Seenthis.
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

EGEN PRODUKTION
Ni kan bygga er Video Fullscreen själva om kunskapen finns. Materialet ska då levereras som HTML5, förutsatt att det är byggt enligt våra riktlinjer, se avsnitt “Video in banner”  och “Generella riktlinjer för display-annonsering”. Materialet kan hostas av Schibsted eller av Schibsted godkänd tredjepart. Notera! Väljer ni att producera själva i HTML5 utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.
Filformat: HTML5 innehållande mp4-fil eller tredjpartsscript
Total maxvikt: 500 kb – notera att filmens vikt ej får överskrida 500 kb.

Leverans
Minst 3 arbetsdagar innan kampanjstart.

Kan även köpas programmatiskt – mer info hittar du här 

Demo-URL – AB Ettan
https://www.aftonbladet.se/?ast_test=true&ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wph-front-panorama_1:285842891

Demo-URL – Sportbladet Ettan
https://www.aftonbladet.se/sportbladet?ast_test=true&ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wph-article-panorama_1:285842891

 

Enhet

 

Mobil

 

Dimensioner

 

640×1136 px

 

Maxvikt

 

200 kb

 

Filformat

 

JPG, PNG

Priser

 

AB Ettan, Sportbladet Ettan Kr. 650 CPM
Takeover

Takeover är ett stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover kan levereras i tre olika utföranden; Statisk, Avancerad Video och Avancerad Enklare Animering. Schibsted samarbetar med fyra godkända parter med olika certifieringar för produktion av nämnda utföranden. Notera att Schibsted endast har stöd för hosting av material hos följande tredje-parter Quad, SeenThis och Adform. Material från andra leverantörer/produktionsbolag än nämnda, kan endast hostas via Schibsteds adserver.

UTFÖRANDE – FORMAT

Statisk Takeover
Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover – Video – HTML5 
För Avancerad Takeover, Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover – Enklare Animering – HTML5
För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Mobil Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

PRODUKTION – SAMARBETSPARTNERS / TREDJE-PART

1. QUAD PRODUCERAR –  STATISK / AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

MATERIALSPECIFIKATION

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk / Avancerad Video / Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– 1200x640px (Safe area 1200x292px)
– 640x1000px (Safe area 536x753px)
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
* Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

2. ADFORM – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 

 

3. SEENTHIS – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

4. BANNERFLOW – AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

EGEN PRODUKTION

1. STATISK
Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar. Kan ej hostas hos tredje part.

MATERIALSPECIFIKATION
* Två filer i PNG eller JPG med dimensionerna:

– 1200x640px (Safe area 1200x292px)
– 640x1000px (Safe area 536x753px)
För mobil psd-mall med safe area, klicka här.
* Levereras som JPG eller PNG.
* Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 200 kb

Hosting: Kan ej hostas hos tredje part. Materialet hostas av Schibsted.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. 

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

2. HTML5
Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och URL:en  skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

MATERIALSPECIFIKATION
Se vår generella materialspecifikation för HTML, här.

OBS! Mobila takeovers som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas respsonsivt och ska kunna justeras utifrån porträtt- och landskapsvy. Det ska levereras i enbart en HTML-fil. Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar.

MAXVIKTER TAKEOVER MOBIL – ZIPPAT HTML5-material:
Mobil Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb
Total vikt: 700kb

Mobil Takeover – Avancerad Video
InitiaL Load: 200kb
Total Load: 2mb

EXTERN MÄTNING
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

GENERELLA MAXVIKTER MOBIL TAKEOVER

Statisk – JPEG eller PNG
Maxvikt: 200 kb

Zippat – HTML5-material
AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb
Total vikt: 700kb

AVANCERAD VIDEO
InitiaL Load: 200kb
Total Load: 2mb

Format

Display, Rich Media, Video

Enhet

Mobil

Dimensioner

STATISK TAKEOVER
Format:
– 1200x640px (Safe area 1200x292px)
– 640x1000px (Safe area 536x753px)
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Max vikt

STATISK TAKEOVER
200 kb
AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Filformater

HTML5, JPG, PNG, GIF

Priser

 

Takeover Kr. 950 CPM
Welcome Page/ Welcome Page (Eng)

 

Nytt effektfullt impact format som välkomnar användaren på Aftonbladets startsida med snabb och hög räckvidd. Den stora ytan erbjuder stort kreativt spelrum med möjlighet att jobba med högupplöst underlag för en bra upplevelse och mycket goda resultat.

MATERIALSPECIFIKATION

Notera att det är två bild-element som ska produceras.
Dessa samt landningssida eller eventuell tracking
levereras till adoperations@schibsted.com.

1. Bakgrundsbild
Storlek: 1080x1920px
Format: JPG/PNG
Notera bakgrundsbilden får ej innehålla någon logga eller text.

2. Förgrundsbild – Transparent
Innehållande logo, text, CTA. Ingen safe area att beakta. Förgrundsbilden har ett låst läge i förhållande till bakgrundsbilden, 220px från topp.
Storlek: 1080x1170px
Format: PNG

3. Maxvikt: Totalt 300kb

Grafiska riktlinjer
För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer:
– Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
– Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
– Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för Aftonbladets besökare

Detaljerad specifikation med bilder se här.

OBS! Demo-URL nedan måste öppnas i mobilvy.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast_override_inv_code=se-aftonbladet-wph-ettan_mega:208559910&forcemega=1

 

Format

Display

Enhet

Mobil

Dimensioner

1080×1920 px

Maxvikt

300 kb

Filformat

JPG, PNG

Priser

 

Welcome Page/Ettan Kr. 950 CPM

 ———————————————————————————————————————————————

Information in English:

New effective impact format that welcomes the user on Aftonbladet’s start page with fast and high range. The large surface offers large creative leeway with the opportunity to work with high-resolution surfaces for a good experience and very good results.

MATERIAL SPECIFICATION
Note that there are two picture elements to be produced. These as well as the landing page or any tracking are delivered to adoperations@schibsted.com.

1. Background picture
Must not contain any logo, CTA or text.
The image is resized  according to the screen size.
Dimensions: 1080x1920px
Format: JPG / PNG

2. Foreground image – Transparent
Logo, CTA and text are placed here. The foreground image has a locked position in relation to the background image, 220px from the top. It will not cover the scroll button at the bottom. There is no safe area to consider.
Dimensions: 1080x1170px
Format: PNG

3. Weight
Total weight – both files: 300kb

Graphic guidelines
To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:
– Strive for a good whole and user experience
– Strive for a short and clear message with a clear CTA
– The graphics must not be messy and disturb the experience for Aftonbladet’s visitors

Format

Display

Device

Mobil

Dimensions

1080×1920 px

Max weight

Total – 300 kb

File format

JPG, PNG

Prices

 

Welcome Page/Ettan Kr. 950 CPM
Panorama Topp

Demo-URL: http://www.aftonbladet.se/template/sidmallar/?partner=test71https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

 

 

Format Display
Enhet Mobil
Dimensioner 320×320 px
Max vikt 150 kb
Filformat HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

 

Priser

 

Ettan Kr. 200 CPM
Sportbladet Kr. 240 CPM
Nöjesbladet Kr. 240 CPM
Nyheter Kr. 240 CPM
Övriga avdelningar Kr. 240 CPM
Hela sajten Kr. 200 CPM
Panorama

En dynamisk annons som syns i flödet där användaren befinner sig.
Vi har två produkter Panorama Röd vs. Panorama Blå, där annonsören enbart ska köpa en av produkterna för att undvika dubbelexponering.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

 

Format Display
Enhet Mobil
Dimensioner 320×320 px
Max vikt 150 kb
Filformat HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 180 CPM
Sportbladet Kr. 220 CPM
Nöjesbladet Kr. 220 CPM
Nyheter Kr. 220 CPM
Övriga avdelningar Kr. 220 CPM
Hela sajten Kr. 180 CPM
Panorama XL (Sv) / Panorama XL (Eng)

 

En kraftfull annons som syns i flödet där användaren befinner sig.

 

Format

Display

Enhet

Mobil

Dimensioner

320×400 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 250 CPM
Nöjesbladet Kr. 220 CPM
Sportsbladet Kr. 250 CPM
Hela sajten Kr. 200 CPM

 

 

———————————————————————————————————————————————

ENG

A powerful ad that is visible in the flow where the user is located.

 

Format

Display

Device

Mobil

Dimensions

320×400 px

Max weight

200 kb

File format

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Prices

 

Start page / Index Kr. 250 CPM
Nöjesbladet Kr. 220 CPM
Sportsbladet Kr. 250 CPM
Whole site Kr. 200 CPM
Content Display

 

Content Display har liknande visuella uttryck som redaktionellt innehåll på sidan. Fokus ligger på att driva trafik till kunds egna sajt och/eller action hos annonsör. Annonsen har rubrik, bild och en exitlänk till annonsörens landningssida.
 

MATERIALSPECIFIKATION
Notera! Materialkomponenterna nedan skickas separerade – ska ej skickas som en enhetlig annons i en fil.

Bild: Ratio 1.91:1 (1200×628 px) (PNG, JPG)
Budskap: Max 50 tecken
Disclaimer: Max 90 tecken (inte required, kan användas för disclaimer text eller något annat)
Annonsörens namn: Max 25 tecken
URL: Var klick ska länkas/kampanjsida/landningssida

NOTERA! Bilderna får ej innehålla någon rörlig grafik, logotype eller text.

 

Material, budskap och URL skickas till adoperations@schibsted.se

 

Enhet

Mobil

Priser

 

Content Display Kr. 225 CPM
Outstream

En rörlig annons som ligger i artiklar på aftonbladet.se mellan ingress och text.
– Filmen startar när annonsen är 50% in screen
– Ljud startar vid klick på ljudikonen

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.

Materialspec
Endast video, MP4 – levereras till Quad
Maxvikt: 1 MB
Format: 16:9, samt eventuella trackingpixlar levereras till Quad.

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/yLEwA/sjogran-om-publiksuccen-hur-haftigt-som-helst?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-outstream

 

Format Video
Enhet Mobil
Dimensioner 320×180 px
Max vikt 1 MB
Filformat Mp4

Priser

 

Hela Sajten Kr. 120 CPM
Nyheter/Nöje/Sport Kr. 170 CPM
Parallax

 

Parallaxen produceras alltid av vår samarbetspartner QUAD. Beställ produktion via din säljkontakt.

Annonsen består av tre delar
• En bakgrundsbild
• Produkt
• Ett ” fönster ” med dimensionerna 320×320 px
Fönsterdelen sveper över skärmen i den takt du scrollar upp och ned.

MATERIALSPEC – Produktion av Quad
Tips och förklaring:
I princip är höjden på den mobila annonsen alltid densamma – 320×320 px. De flesta mobiltelefoner har i dag retina skärmar därför bör PSD-filen fördubblas dvs 640×640. Bakgrundsbild bör komma i stående format 640x2000px.

Bäst effekt av Parallaxen får man med en allmän bakgrund och sen låta huvudelement som tex logga och text ligga över. Då bredden på telefoner varierar kommer bakgrundsbilden bli olika beskuren beroende på mobil modell. Samma princip gäller för Tablet.

Leverera i en Photoshop-fil då det underlättar arbetet markant alternativt att man skickar bakgrunden som JPEG och förgrunden som transparent PNG.

Mobil
• Förgrund 640×640 px
• Bakgrund 640×2000 px

Materialet och eventuell tredjepartstracking ska skickas till QUAD senast 5 dagar före kampanjstart. För tredjepartstracking se Schibsteds godkända tredjepartsleverantörer enligt GDPR här.

Frågor ställs enklast till QUAD på mejl. Frågor kring bokningen ställs till ansvarig säljare.

Mail: production@quad.se

Demo:
Parallax ex 1Svenska Spel – Se i mobilt läge
Parallax ex 2Ving – Se i mobilt läge

 

Format

Display

Enhet

Mobil

Priser

 

Pris Kr. 300 CPM
Panorama 3D AR Ads

 

Vad är 3D AR Ads?
Med den nya iOS 12-programuppdateringen från Apple, är Augmented Reality (AR) på webben äntligen här. Det betyder att våra besökare kommer kunna se 3D-objekt i AR direkt i Safari, utan att behöva ladda ner en separat app. Med Schibsted 3D AR Ads ger vi våra besökare en engagerande och verklig upplevelse av våra annonsörers produkter direkt via annonsen, så att vi kan berätta bättre historier – och för våra användare att fatta bättre och snabbare köpbeslut.

Publicist: Aftonbladet
Kanal: Mobil (iOS 12 – Safari)
Produktion: Quad, bokas via ansvarig säljare på SSI.

Materialspecifikation
Materialet ska skickas till Quad senast 10 dagar före kampanjstart
Skicka följande material:
1. Bild, logotyp och textmaterial till banners.
2. URL till produktsidan/landningssidan
3. 3D-modell skapad för AR med Lowpoly (helst i USDZ-format, annars konverterar Quad från UV-mappade .OBJ .ABC .USD. Vid konvertering behöver även texturfiler bifogas separat).
Mail: production@quad.se

Frågor kring bokningen ställs via ansvarig säljare.

 

Enhet

Mobil
Dimensioner 320×320 px

Priser

 

Panorama i flödet Kr. 310 CPM
EDR - Digital katalog

Nu finns det ett enkelt sätt att digitalisera dina kataloger, reklamutskick och ODR-erbjudanden. På Aftonbladet når du snabbt ut till en digital användare och kan på så sätt öka räckvidden för din trycksak digitalt.

Varför EDR?
– Ingen produktionskostnad då vi återanvänder ert redan färdiga tryckunderlag
– Ökar effekten av er trycksak
– Kom förbi “Nej tack” på reklamskylten och nå personer man inte når med ODR
– Möjlighet att klicka på en produkt och landa in på samma produkt på webbsidan – med möjlighet att handla direkt.

Format Mobil
320×320 px med click to expand till 320×530 px

Produktion
Produceras i samarbete med Quad – kontakta säljare för vidare information.

 

Enhet Mobil
Dimensioner 320×320 px, 320×530 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Schibsted Swish Ad

Swish Ad
Schibsted Swish Ad i samarbete med ClearOn erbjuder nu ett engagerande annonsformat med direktförsäljning i mobilen. Vid klick på annonsen kommer besökaren till en kampanjsida där denne fyller i mottagarens namn, telefonnummer samt personlig hälsning och direkt kan betala för produkten via Swish. En kupong skickas som SMS till mottagarens mobil och kan lösas in hos dagligvaruhandeln. Ett format som bevisat driver trafik till butik med möjligheter att skräddarsy kampanjen efter önskemål och erbjudande.

Produktblad
Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?kv_se-generic-test=annonswebben-couponad-swish

 

Enhet Mobil
Dimensioner 320×320 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare
Schibsted Coupon Ad

Coupon Ad
Med Schibsted Coupon Ad har du möjlighet att öka konverteringen på din annons drastiskt. Genom att erbjuda konsumenten en kupong direkt till sin mobil via sms eller e-email kommer intresset och engagemanget hos konsumenten att öka. Detta leder i sin tur till ökad försäljning i din butik.

Produceras av Adoveo/ClearOn – kontakta säljaren för information.

Produktblad
Demo-URL:
 https://www.aftonbladet.se/?kv_se-generic-test=annonswebben-couponad

 

Enhet Mobil
Dimensioner 320×320 px

Priser

 

Pris Kontakta säljare

Tablet

Takeover

,

Takeover är ett stort impact-format med snabb och hög räckvidd som välkomnar användaren innan man landar på sajten. Takeover kan levereras i tre olika utföranden; Statisk, Avancerad Video och Avancerad Enklare Animering. Schibsted samarbetar med fyra godkända parter med olika certifieringar för produktion av nämnda utföranden. Notera att Schibsted endast har stöd för hosting av material hos följande tredje-parter Quad, SeenThis och Adform. Material från andra leverantörer/produktionsbolag än nämnda, kan endast hostas via Schibsteds adserver.

UTFÖRANDE – FORMAT

Statisk Takeover
Ger möjlighet till högupplöst bild, där du kan presentera produkt och budskap. Formatet är alltid statiskt och går inte att göra rörligt. Vår tredjepart Quad står för annonsproduktion för ordrar som överstiger ett visst värde. För mer information, kontakta din säljare. Extern 3:e-parts-mätning, godkänd enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig. Det finns möjlighet att producera statisk takeover själv, men notera då att materialet endast kan hostas av Schibsted och att vi inte har stöd för HTML5-material i detta fall.

Avancerad Takeover – Video – HTML5 
För Avancerad Takeover, Video, finns fyra alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga Avancerad Takeover Video. Det finns även möjlighet att producera den själv, men notera att vi inte har stöd för Takeovers som hostas hos andra tredjeparter än de ovan – Quad – SeenThis – Adform.

Avancerad Takeover – Enklare Animering – HTML5
För Avancerad Takeover, Enklare Animering,  finns fem alternativ för produktion. Vår samarbetspartner Quad och tredje-parterna SeenThis eller Adform, är samtliga certifierade att bygga våra avancerade takeovers. De kan även hosta materialet om så är önskvärt. Fjärde alternativet är Bannerflow som är godkänd part att producera och leverera Mobil Takeover i HTML5, i zippat format. Observera att vi inte har stöd för taggar från Bannerflow. Ett femte alternativ är producera materialet själv i HTML5, se mer information gällande detta längre ned i avsnitt; Egen Produktion/HTML5.

PRODUKTION – SAMARBETSPARTNERS / TREDJE-PART

1. QUAD PRODUCERAR –  STATISK / AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING

MATERIALSPECIFIKATION

Material som ska skickas in till QUAD:

a. Gäller Statisk / Avancerad Video / Avancerad Enklare animering:
* Psd-fil med lager:
– 1024x768px (Safe area 1024x578px)
– 768x1024px (Safe area 768x834px)
* Font

b. Gäller endast Avancerad Video:
*
Video: MP4
– Maxlängd: 15 sek – observera desto kortare video desto bättre kvalitet
– Format: 16:9

Hosting: Quad är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning:
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Vill ni ha en mer avancerad lösning eller video prata direkt med QUAD. Notera att produktion av Avancerad Takeover Video inte ingår, utan faktureras separat. Kontakta din säljare för mer information.

Materialet, ev extern tredje-parts-mätning eller tekniska frågor angående mer avancerad lösning skickas till production@quad.se

2. ADFORM – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Adform som tredje-part, är certifierad att bygga Takeover Avancerad. Här finns möjlighet att animera och bygga mer avancerade lösningar.

Hosting: Adform är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

 

3. SEENTHIS – AVANCERAD VIDEO / AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
SeenThis som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.

Hosting: SeentThis är godkänd tredje-part för hosting av material för Takeover Avancerad Video.
Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

4. BANNERFLOW – AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Bannerflow som tredje-part, är certifierade att bygga Takeover Avancerad.
OBS! Material från Bannerflow måste levereras som HTML5 i zippat format. Schibsted har inte stöd för takeover-material som hostas via Bannerflow det kan endast hostas via Schibteds adserver.

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

OBS! Produktionskostnad ingår ej. Kontakta din säljare för mer information.

EGEN PRODUKTION

1. STATISK
Om du väljer att producera Takeover Statisk själv, ladda ned mall med safe area via länk nedan. OBS! Viktigt att avsändare, click-to-action och andra viktiga budskap ligger inom ramen för safe area, annars riskerar de att beskäras på mindre skärmar. Kan ej hostas hos tredje part.

MATERIALSPECIFIKATION
* Två filer i PNG eller JPG med dimensionerna:
– 1024x768px (Safe area 1024x578px)
– 768x1024px (Safe area 768x834px)
För tablet psd-mall med safe area, klicka här
* Tredje-parts-mätning är möjlig.
* Maxvikt: 200 kb

Hosting: Kan ej hostas hos tredje part. Materialet hostas av Schibsted. 

Extern mätning: Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev. tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

2. HTML5
Det är möjligt att hosta HTML5-Takeovers direkt i vår adserver. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger Adoperations materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till producenten för egna tester.

MATERIALSPECIFIKATION
Se vår generella materialspecifikation för HTML, här. LÄNKA TILL RIKTLINJER FÖR HTML5

OBS! Tablet takeover som produceras av er själva i HTML får inte ha fasta format. Materialet måste alltid byggas respsonsivt och ska kunna justeras utifrån porträtt- och landskapsvy. Det ska levereras i enbart en HTML-fil. Notera att måtten i koden alltid måste anges i procent, inte pixlar.

MAXVIKTER TAKEOVER TABLET – ZIPPAT HTML5-material:

Tablet Takeover – Avancerad Enklare Animering
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb

Total vikt: 700kb

Tablet Takeover – Avancerad Video
Initial Load: 200kb
Total Load: 2mb

EXTERN MÄTNING
Extern 3:e-parts-mätning, endast godkända enligt Schibsteds GDPR-policy, är möjlig.

Material, ev tredje-parts-mätning och frågor skickas till: adoperations@schibsted.se

GENERELLA MAXVIKTER TABLET TAKEOVER

Statisk JPEG eller PNG
Maxvikt: 200 kb

Zippat HTML5-material
AVANCERAD ENKLARE ANIMERING
Initial Load: 200kb
Hosted Files: 500kb
Total vikt: 700kb

AVANCERAD VIDEO
InitiaL Load: 200kb

Format

Display

Enhet

Tablet

Dimensioner

STATISK TAKEOVER
Format:
– 1024x768px (Safe area 1024x578px)
– 768x1024px (Safe area 768x834px)

AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Max vikt

TABLET STATISK TAKEOVER
200 kb
TABLET AVANCERAD PRODUKTION
Se specifika materialspecifikationer ovan.

Filformater

HTML5, JPG, PNG, GIF

Priser

 

Takeover Kr. 450 CPM
Panorama

 

Demo-URL: https://www.aftonbladet.se/?ast=true&kv_se-generic-test=annonswebben-aftonbladet-alla

Format

Display

Enhet

Tablet

Dimensioner

980×240 px

Maxvikt

200 kb

Filformat

HTML5, JPG, PNG, GIF, Third-party script

Priser

 

Ettan Kr. 295 CPM
Nöjesbladet Kr. 180 CPM
Sportsbladet Kr. 295 CPM

Desktop

Mobil

Tablet