Sweden 24

Display (webbplats)
Nå minimum 2 miljoner människor på 24 timmar, garanterat!

Sweden 24

När du behöver nå många, snabbt.
Nå minimum 2 miljoner människor på 24 timmar, garanterat!

– Med Sverige 24 får en annonsör förmånen att nå ut till 2 milj faktiska personer under ett dygn – ingen annan annonsör ges samma garanti under en och samma dag.
– Annonsörens budskap visas i kvalitativa annonskontexter med hög synbarhet.
– Betala endast vid utlovad leverans – Fast pris: 250 000 kr

PRODUKTINFO
Format
Insider: 300×480
Maxvikt: 200kb
Widescreen: 250×600
Maxvikt: 200kb
Panorama: 320×320
Maxvikt: 150kb
Fast pris: 250 000 kr
Styrningar: Det går inte att applicera någon styrning på denna produkt då vi inte kan garantera samma räckvidd (2 miljoner faktiska personer).

Enhet

Desktop, Tablet, Mobil

Dimensioner

300×480 px, 250×600 px, 320×320 px

Priser

 

Sweden 24 Kr. 250 000