Specifikationer för Video

För att försäkra att din annonsering fungerar optimalt utan problem med vare sig annonsinlämning eller design är det viktigt att du följer Schibsteds riktlinjer och annonsspecifikationer. Nedan finner du relevant information om varje kanal, oavsett om det handlar om print eller digital annonsering.

Specifikationer

Annonsinlämning
 • Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.
 • Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.
 • All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.
 • Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se
 • Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
 • Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover & Outstream).

Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations.

Vi är bemannade mellan 08:00-17:00 måndag till fredag.

Generella riktlinjer

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

GENERELLT

 • Alla anslutningar måste göras genom https.
 • Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, så kallad framebusting.
 • Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick

 • Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor

Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.
Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe

På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser. Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse. För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan. För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer.

Klick till extern webbläsare från app

Tredjepartstaggar

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartstaggar vid annonsering på Schibsted, se specifikation på respektive produkt för möjligheten till användning av tredjepartstaggar.

Tredjepartstaggar innebär att annonsen hostas på en extern server och att Schibsted får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på kommer att visas.
Samma generella riktlinjer som gäller för displayannonsering gäller för tredjepartsannonser.

Se godkända tredjepartsaktörer för annonsering på Schibsted här.

Riktlinjer för instream

Filmkod
För att en reklamfilm ska vara godkänd krävs en unik filmkod. Detta är en bransch-överenskommelse och ett krav för att filmen ska kunna starta. Som annonsör/byrå är man ansvarig att skapa dessa koder.

Nedan följer information om hur du går tillväga för att skapa filmkoder:

Adtoox
Adtoox har en support som hjälper till med skapandet av konton, frågor kring uppsättning av kontons struktur samt omvandlar filmfilerna så att de överensstämmer med våra tekniska specifikationer mm. Vid frågor angående skapandet av konton, setup samt guidning genom leveransflödet m.m. kontakta Adtoox support.

Det tillkommer en kostnad för Adtoox tjänster för mer information om detta kontakta Adtoox support.

Kontakt till Adtoox:
Webb: https://www.adtoox.com/en/start/
E-post: support@adtoox.com 
Tfn: +46 8 626 29 29

MMS
Ett gratis alternativ till Adtoox är att vända sig direkt till MMS för skapandet av konto samt filmkoder.
Kontakta MMS support för vidare hjälper med skapandet av konto och frågor kring filmkoder.

Kontakt MMS:
Webb: http://mms.se/
E-post: reklam@mms.se

Det går även bra att använda andra godkända aktörer om detta föredras.

Video med text
Om videon ska ha text se till att texten inte ligger för långt ner och alla typer av loggor är upp mot vänstra hörnet.
Undvik att lägga text/budskap över eller under 190px för 1920x1080px format, eller 125px för 1280x720px format.

 

 • Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
  VPAID stöds ej.
 • Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
  Max vikt: 100 MB
  Container: MP4
  Video codec: H.264
  Max framerate: 30
  Audio Codec: AAC
  Audio sample rate: 48000 Hz
  Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
  Max audio true peak: -1.0 dBTP
  Video bitrate: minimum 2500 kbps
  Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps
Riktlinjer för outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad.

Beställ produktion genom din säljkontakt.
Materialet levereras som en videofil (MP4) med ratio 16:9 till Quad.
Video och eventuell tracking ska skickas till Quad minst åtta arbetsdagar innan kampanjstart.

Maxvikt Desktop: 2 MB
Maxvikt Mobil: 1 MB

Video Impact

Format: Video
Enhet: Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner: 1920x1080 px
Maxvikt: 100 Mb
Filformat: MP4

Instream video: Billboard

Format: Video
Enhet: Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner: 1920x1080 px
Maxvikt: 100 Mb
Filformat: MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video: 5 sek

Billboard ligger precis innan själva klippet och är en presentation av programmet/klippet som följer. Den ska alltid ha ett ljudpålägg med följande fras ”Klippet presenteras av…” och ha en maximal längd på 5 sekunder.
En billboard ska vara informativ och innehålla företagsnamn och/eller logotyp, samt eventuell pay off. Den får inte innehålla pris, värdeord eller driva till köp i någon form.
Billboard får exempelvis ha med en informativt text, såsom ”Finns även som app”, men inte ha med det säljdrivande alternativet “Ladda ner appen!”

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Instream video: Pre roll

Format:Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
1920x1080 px
Maxvikt:
100 Mb
Filformat:
MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video:
15 sek

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Instream video: Pausreklam

Format: Display 
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
825x424px 
Maxvikt:
200 kB
Filformat:
JPG, PNG

Materialspecifikation
En display annons som visas när användaren pausar klippet.

Instream video: Bumper ad

Format: Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Aspect ratio 16:9
Dimensioner: Rekommenderad upplösning är 1920×1080.

Maxvikt:
100 Mb
Filformat:
MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video:
6 sek

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Outstream video

Format:Display med Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
Exponeras på desktop med dimensionerna 530×298px, på mobil med dimensionerna 320×180 px. Se specifik specifikation för ratio på video-fil.
Maxvikt:
Desktop: 1000 kB, Tablet: 800 kB, Mobil 500 Kb

Materialspecifikation
Outstream produceras alltid av vår samarbetspartner Quad.
Beställ produktion via din säljkontakt.
Materialet levereras som en videofil (MP4) med ratio 16:9 till Quad.
Film desktop: 2 MB
Film mobil: 1 MB
Videon och ev tracking ska skickas till Quad minst 8 arbetsdagar innan kampanjstart.