Specifikationer för Video

För att försäkra att din annonsering fungerar optimalt utan problem med vare sig annonsinlämning eller design är det viktigt att du följer Schibsteds riktlinjer och annonsspecifikationer. Nedan finner du relevant information om varje kanal, oavsett om det handlar om print eller digital annonsering.

Specifikationer

Annonsinlämning instream video
 • All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.
 • Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se
 • Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
 • Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering.

Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations.

Vi är bemannade mellan 08:00-17:00 måndag till fredag.

Riktlinjer för instream – Guidlines for Instream (In English)

Filmkod

För att en reklamfilm ska vara godkänd krävs en unik filmkod. Detta är en bransch-överenskommelse och ett krav för att filmen ska kunna starta. Som annonsör/byrå är man ansvarig att skapa dessa koder.

Nedan följer information om hur du går tillväga för att skapa filmkoder:

Adtoox

Adtoox har en support som hjälper till med skapandet av konton, frågor kring uppsättning av kontons struktur samt omvandlar filmfilerna så att de överensstämmer med våra tekniska specifikationer mm. Vid frågor angående skapandet av konton, setup samt guidning genom leveransflödet m.m. kontakta Adtoox support.

Det tillkommer en kostnad för Adtoox tjänster för mer information om detta kontakta Adtoox support.

Kontakt till Adtoox:

Webb: adtoox.com/en/start/
E-post: support@adtoox.com
Tfn: +46 8 626 29 29

MMS

Ett gratis alternativ till Adtoox är att vända sig direkt till MMS för skapandet av konto samt filmkoder.

Kontakta MMS support för vidare hjälper med skapandet av konto och frågor kring filmkoder.

Kontakt MMS:

Webb: mms.se/
E-post: reklam@mms.se

Det går även bra att använda andra godkända aktörer om detta föredras.

Video med text

 • Om videon ska ha text se till att texten inte ligger för långt ner och alla typer av loggor är upp mot vänstra hörnet.
 • Undvik att lägga text/budskap över eller under 190px för 1920x1080px format, eller 125px för 1280x720px format.

 Teknisk information

 • Webb-TV har stöd för Vast version 3.0. VPAID stöds ej.
 • Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.


Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max frame rate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: Minimum 2500 kbps
Audio bitrate: Minimum 128 kbps – maximum 320 kbps


General Guidelines for Instream

The following guidelines are important for the success and delivery of the campaign, and materials that do not follow the guidelines will therefore not be approved.

Movie Code

In order for a commercial to be approved, a unique film code is required. This is an industry agreement and a requirement for the film to be able to start. As an advertiser / agency, you are responsible for creating these codes.

Adtoox

Adtoox has a support that helps with the creation of accounts, questions about setting up the account structure and converts the movie files so that they comply with our technical specifications etc. For questions regarding the creation of accounts, setup and guidance through the delivery flow, etc. contact Adtoox support.

There is an additional cost for Adtoox services for more information about this contact Adtoox support.

Contact - Adtoox:

Webb: adtoox.com/en/start/
E-post: support@adtoox.com
Phone: +46 (0)8 626 29 29

MMS

A free alternative to Adtoox is to turn directly to MMS for account creation and movie codes. Contact MMS support for further help with account creation and questions about movie codes.

Contact - MMS:

Webb: mms.se/
E-post: reklam@mms.se

It is also possible to use other approved players if this is preferred.

Video with text

 • If the video is to have text, make sure that the text is not too far down and all types of logos are in the upper left corner.
 • Avoid placing text/messages above or below 190px for 1920x1080px format, or 125px for 1280x720px format.

Technical information

 • Web TV supports Fixed version 4.0. VPAID is not supported.
 • Aspect ratio is 16: 9. Recommended resolution is 1920x1080.

Max weight: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max frame rate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: Minimum 2500 kbps
Audio bitrate: Minimum 128 kbps - maximum 320 kbps

Riktlinjer för outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad.

Beställ produktion genom din säljkontakt.
Materialet levereras som en videofil (MP4) med ratio 16:9 till Quad.
Video och eventuell tracking ska skickas till Quad minst åtta arbetsdagar innan kampanjstart.

Maxvikt Desktop: 2 MB
Maxvikt Mobil: 1 MB

Video Impact

Format: Video
Enhet: Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner: 1920x1080 px
Maxvikt: 100 Mb
Filformat: MP4

Instream video: Billboard

Format: Video
Enhet: Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner: 1920x1080 px
Maxvikt: 100 Mb
Filformat: MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video: 5 sek

Billboard ligger precis innan själva klippet och är en presentation av programmet/klippet som följer. Den ska alltid ha ett ljudpålägg med följande fras ”Klippet presenteras av…” och ha en maximal längd på 5 sekunder.
En billboard ska vara informativ och innehålla företagsnamn och/eller logotyp, samt eventuell pay off. Den får inte innehålla pris, värdeord eller driva till köp i någon form.
Billboard får exempelvis ha med en informativt text, såsom ”Finns även som app”, men inte ha med det säljdrivande alternativet “Ladda ner appen!”

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Instream video: Pre roll

Format:Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
1920x1080 px
Maxvikt:
100 Mb
Filformat:
MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video:
15 sek

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Instream video: Pausreklam

Format: Display 
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
825x424px 
Maxvikt:
200 kB
Filformat:
JPG, PNG

Materialspecifikation
En display annons som visas när användaren pausar klippet.

Instream video: Bumper ad

Format: Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Aspect ratio 16:9
Dimensioner: Rekommenderad upplösning är 1920×1080.

Maxvikt:
100 Mb
Filformat:
MP4, MOV, WMV, OGG, FLV, MPG
Maxlängd video:
6 sek

Materialspecifikation
Webb-TV har stöd för Vast version 3.0.
VPAID stöds ej.
Aspect ratio är 16:9. Rekommenderad upplösning är 1920×1080.
Max vikt: 100 MB
Container: MP4
Video codec: H.264
Max framerate: 30
Audio Codec: AAC
Audio sample rate: 48000 Hz
Audio levels: -23 LUFS (+/- 1.0) in the EU as per EBU R128
Max audio true peak: -1.0 dBTP
Video bitrate: minimum 2500 kbps
Audio bitrate: minimum 128 kbps – maximum 320 kbps

Outstream video

Format: Display med Video
Enhet:
Desktop, Tablet, Mobil
Dimensioner:
Exponeras på desktop med dimensionerna 530×298px, på mobil med dimensionerna 320×180 px. Se specifik specifikation för ratio på video-fil.
Maxvikt:
Desktop: 1000 kB, Tablet: 800 kB, Mobil 500 Kb

Materialspecifikation
Outstream produceras alltid av vår samarbetspartner Quad.
Beställ produktion via din säljkontakt.
Materialet levereras som en videofil (MP4) med ratio 16:9 till Quad.
Film desktop: 2 MB
Film mobil: 1 MB
Videon och ev tracking ska skickas till Quad minst 8 arbetsdagar innan kampanjstart.