Oppnå effekt med print hos Schibsted

Visste du at 1 av 3 leser en papiravis daglig?

*Forbruker & Media, 23/1

Schibsted Norge maksimal dekning

Store formater gir høy oppmerksomhet og stort kreativt spillerom

Man leser aviser og magasiner  i et avslappet modus, og er dermed mer mottakelig for å ta til seg innhold

Print er den mediekanalen som driver flest konverteringer*

*Basert på studien «Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereise». Datagrunnlaget er basert på 700 millioner kroner fordelt på kampanjer i perioden 2019-2021.

Finn ut mer om hvordan du annonserer i noen av norges største aviser og magasiner