Forside / Produkter / Printannonsering / DM Annonsering

DM annonsering

Netboard

En DM er en kundeavis som distribueres av våre avisbud, samt digitalt som en del av Eavisen. En DM egner seg for deg med budskap som krever leserens oppmerksomhet; for eksempel ønsker du å få frem en stor produktportefølje eller inspirere gjennom store, flotte bilder. Du har også en målgruppe som kan defineres geografisk ut i fra bosted.

Innstikk i avis leveres sammen med Norges største aviser; Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Adressa. 

Grunnleggende spesifikasjoner

Minimumsformat A5 (b148mm x h 210 mm)
Maksimumsformat  Broadsheet/tabloid (b280 mm x h 400 mm)

Annonsens plassering

Kundeavis levert som innstikk i avisen og digitalt i eavis.

Du kan velge DM i en avisene, eller treffe bredt i storbyene gjennom Storby samkjøringen som inkluderer Aftenposten, Bergens Tidende, Adressa og Fædrelandsvennen.

Dersom du ønsker å treffe flest mulig personer velger du Schibsted Totaldekning, som også inkluderer uadressert reklame (en DM levert både som innstikk og til de som ikke abonnerer på avisen).

 

Når skal du velge DM annonsering?

Du har et budskap som krever høy oppmerksomhet
For eksempel ønsker du å nå ut med en stor produktportefølje eller inspirere gjennom store bilder

Du har en geografisk definert målgruppe ut i fra bosted, regionalt eller nasjonalt
Nå personer i og rundt de store byene gjennom distribusjon i en eller flere av våre regionale og nasjonale aviser. 

Spesifikasjoner

DM/innstikk spesifikasjoner

Leveringsfrister

  • Første mulige dato for levering er 2 uker før distribusjonsdato
  • AA, BT og SA: Senest 3 hverdager før distribusjonsdato innen kl. 10.00
  • AP og FVN: Senest 5 hverdager før distribusjonsdato

Leveringsadresser ( leveringsinformasjon sendes alltid med ordrebekreftelse til kunde )

Adresseavisen:
Polaris Trykk Trondheim AS
v/Ketil Danielsen Tlf. 41235508 Industriveien 13
7080 Heimdal
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 – 16.00

Aftenposten
Schibsted Trykk Nydalen
v/Pakkerileder Tlf. 23 39 11 50 Sandakerveien 121
0484 Oslo
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 – 16.00

Bergens Tidende & Stavanger Aftenblad
Schibsted Trykk Bergen
v/Trond Natland Tvedt Tlf. 90 54 43 86 Janaflaten 24
5179 Godvik
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 07.15 – 18.00

Fædrelandsvennen
Agderposten Trykk
v/Rune Andresen Tlf. 91537705 Stoaveien 11
4848 Arendal

Produktspesifikasjoner DM
Minimumsformat: A5 (b148mm x h 210 mm)
Maksimumsformat: Broadsheet / tabloid (b280 mm x h 400 mm)
NB: Ryggen må være på den lengste siden av bilaget.

Løse ark (tosidig innstikk): Minimum 150 g papir (adressa: 170 g papir)
Flersidige innstikk: Minimum 45 g papir
Konvolutt: Må være plane og limt igjen
Tabloidbilag opp til 12 sider: Må falses
12 sider tabloid: Kan leveres ufalset hvis det er trykket på minimum 52 g papir
Bilag med vekt over 150 g: Må godkjennes før reservasjon

Ingen løse ark i innstikket.

Retningslinjer for bearbeiding av innstikk

Falsing
Falsede innstikk må være senterfalset. Formatet etter falsing må ikke være mindre enn A5-format (b148 mm x h210 mm)
og ikke større enn tabloid (b280 mm x h400 mm). A4 og A5 format må være stående. Det må ikke være overfals på innstikket.

Trimming / skjæring
Alle innstikk må ha det samme formatet etter skjæringen og formatet må være firkantet. Sløve kniver på skjæreutstyret må ikke
benyttes da dette kan medføre at innstikkene sitter sammen.

Limte produkter inne i innstikket (f. eks postkort, giroer, tippekuponger)
Produktene må være limt, festet inn mot falsen på hovedproduktet. Det må videre være plassert slik at overkant/underkant ligger på samme nivå som overkant/underkant av hoved innstikket. Det limte produktet må ikke være på over to sider (unntak: dersom det blir benyttet et meget tynt papir). Plastemballerte enkeltprodukter kan ikke benyttes som innstikk.

Konvolutter
Konvolutten må være godt gjenklebet. Innholdet må være utfyllende

Regler for pakking og transport
Produktets tilstand på leveringsdagen
Innstikkene må være produsert, pakket og stablet på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen.
Det skal ikke være nødvendig å bearbeide innstikkene manuelt.

Produkter som ikke kan benyttes til innstikk:

  • Sammenklistrede bilag pga. ikke tørket farge
  • Sterkt elektrostatiske bilag
  • Fuktige bilag
  • Dårlig stiftede bilag
  • Bilag med brettede hjørner og kanter

Krav til palletering
Bilagene skal leveres i legg. Leggene må være så store som mulig. Min. 10 cm / 50 eks. pr legg.
Materiellet/leggene skal ikke plastes eller strappes.
Materiellet skal leveres på pall, maks. høyde 1,5 m, kun godkjente Europaller.
Bilagene skal palleteres på en måte som ikke bidrar til deformering (jevnt press på pallen) og uten luft mellom stablene)
Materiellet skal leveres med​ baksiden opp​ på pall.
Pallen plastes og sikres før transport.
Ferdige paller emballeres med topplokk, strekkfilm og stropp rundt. Hjørner for ømfintlige produkter.
Vær spesielt oppmerksom på at glatte produkter ikke kan stables like høyt på pallen og må sikres ekstra godt med pallestropper.

Retningslinjer for håndtering
Fraktbrev
Materiellet må levers med fraktbrev. Fraktbrevet skal inneholde:
Innstikkets navn / artikkelnummer / tema e.lign.
Hvilken avis det skal distribueres med
Avsenders navn (innstikkets kunde)
Dato for distribusjon
Produksjonsdato for innstikket
Avsenders navn / adresse / telefon / telefaks
Signatur av produksjonsleder på trykkestedet
Antall paller som leveres
Opplag
Transportørens navn / adresse / telefon / telefaks
Beskjed om pallene skal leveres i retur (pallekvittering)

Det er veldig viktig at pallene er godt merket, slik at det klart fremkommer hvilket produkt som er på pallen, og i hvilken avis det
skal distribueres med.

VIKTIG VED LEVERING TIL ALLE AVISER:
Bilag skal leveres med baksiden opp på pall. Dette for at forsiden på bilaget skal ligge med riktig side frem når man åpner
avisen. Ved feillevering kan det forekomme ekstra kostnader.

Dokument materiellkrav innstikk

Kostnader ved avbestilling
5-8 uker før distribusjonsdato belastes 25% av avtalt pris.
4-2 uker før distribusjonsdato belastes 50% av avtalt pris.
Er det mindre enn to uker til distribusjonsdato belastes 100% av avtalt pris.
eAvis inngår i distribusjonen. En-sidig lavoppløselig pdf sendes til ? senest 3 virkedager før distribusjonsdato for
publikasjon. Viktig at man følger de tekniske krav i vedlagte levering- og produktspesifikasjoner.
Ved levering til Schibsted avisene, må bilagene leveres med bakside opp, slik at de kommer med forsiden frem i avisen.

Rutiner for levering av PDF til e-avisen
En-sidig lavoppløselig pdf sendes til ? NY RUTINE KOMMER senest 3 virkedager før distribusjonsdato for publikasjon.