Annonsering i
magasin

Annonser i en av Norges største ukemagasiner som distribueres til våre abonnenter og trofaste lesere. Magasin egner seg som annonsekanal når du ønsker å bygge merkevare eller øke konvertering i et miljø med opplevd høy troverdighet og integritet. Magasin har premium annonseflater som garanterer høy oppmerksomhet og som treffer en kjøpesterk målgruppe med høy utdanning og inntekt. Leseren nås i et helt unikt offline-modus, klar for å la seg opplyse av samfunnsaktuelle saker og underholdning av premium innhold.  

 

 

Store flater og lesere som er svært
mottakelige for å ta til seg ny informasjon

  • Synlighet i noen av Norges største magasiner
  • Treff leserne i et avslappet og nysgjerrig modus
  • Kontekst med kvalitet og dybde
  • Et godt egnet format for å bygge merkevare
  • Lav reklameirritasjon
  • Store annonseflater med unik synlighet
  • Lang lesetid og levetid
  • Lojal og kjøpesterk målgruppe

Våre formater

Helside

Oppslag

Plakat

Gatefold

Butterfly

Innstiftet bilag

Våre magasiner

A Magasinet

VG Helg

Hyttemagasinet

Aftenposten Historie

Aftenposten Innsikt

Mat fra Norge

Mat fra Norge

Dine Penger

VG Godt

VG Voksen

VG Temamagasiner

VG redkasjonelle innstikk