Sampling

Treff kunder hjemme, i modus for å prøve produktet!

  • Morgenleverings Frokostpakke treffer folk hjemme «på kjøkkenbenken»
  • Helt Hjem tilbyr målgruppestyring og kan treffe opptil 100.000 husstander

Våre Sampling produkter

Helt Hjem: Målgruppe Sampling

Morgenlevering: Frokostpakke

Coca Cola sendte vareprøver til 100.000 potensielle kunder!

95% av mottakerne syntes sampling er en god måte å teste ut nye produkter

Coca Cola testet sampling i desember 2020, og sendte ut hele 100.000 pakker med coca cola, fordelt likt mellom Morgenlevering og Helt Hjem. Vi sendte ut en spørreundersøkelse i etterkant som viser svært positive resultater:

 

  • 86% stiller seg positive til at Morgenlevering sender gratis vareprøver i enkelte uker.
  • 95% synes vareprøver fra Morgenlevering er en god måte å teste nye produkter på.
  • 96% av de spurte ønsker at morgenlevering skal fortsette med gratis vareprøver fremover