Content Pluss

Content, eller innholdsmarkedsføring, er en annonsetype visuelt tilpasset innholdet på siden. Content annonser blir produsert av Schibsted Partnerstudio. Schibsted Partnerstudio har unik kjennskap til hvordan budskapet best tilpasses Schibsteds flater og lesere, og kan skreddersy konsepter basert på dine KPI(er) målgruppe, og strategi.

 

Content Pluss selges per klikk (CPC), og inkluderer:
 • Produksjon i standard artikkelmal
 • Selges på CPC, med klikkgaranti
 • Fleksibilitet rundt trykk og frekvens
 • Distribusjon på tvers av Schibsted
 • Mulighet for målgruppestyring og geografisk måretting

Annonsens plassering

Annonsen distribueres gjennom vårt annonsesystem Xander. Det digitale innholdet kan plasseres både på avisforsidene og i artikler, kan både målgruppestyres og geostyres dersom man ønsker det. Dette produktet er også tilgjengelig for Finn.no, Godt.no, Tek.no og Min Mote.

Kjøp på en eller flere av våre merkevarer

VG
E24
Aftenposten
Stavanger Aftenblad
Bergens Tidende
MinMote
Godt
Tek

 

Tilgjengelig med målstyring

Sørg for at du treffer rett publikum. Vi har laget målgrupper ut i fra variabler som demografi, geografi, interesser og intensjon. Vi kan også skreddersy målgruppen ut i fra dine behov.

Våre Produkter innen Innholdsmarkedføring

Content Pluss

Content Premium

Content Print

Spesifikasjoner

Generelle reservasjonsfrister
 1. Innenfor de neste 14 dager –> Kan ikke reservere, kun salg aksepteres
 2. Mellom 15 og 30 dager frem i tid –> Kan reserveres i 4 virkedager
 3. Mellom 30 og 120 dager frem i tid –> Kan reserveres i 15 virkedager
 4. Over 120 dager frem i tid –> Kan reserveres i 30 virkedager

Det er ikke mulig å forlenge reservasjonene.

Avbestilling og flytting
 • Avbestilling der hvor vi har produsert innhold = 100% må betales av produksjonskostnad
 • Avbestilling senere enn 20 dager før kampanjedato = 25 % må betales av distribusjonskostnad.
 • Avbestilling senere enn 5 dager før kampanjedato = 100 % må betales av distribusjonskostnad
 • Flytting tidligere enn 20 dager før kampanjedato = OK
  Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.
Annonsørinnholdet
 • Annonsørinnholdet må følge Vær Varsom-plakaten, alle aktuelle lover og regler, og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke lesernes tillit.
 • Annonsørinnhold som åpenbart er lovstridig, uriktig eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
  Annonsørinnholdet skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.
 • Alt annonsørinnhold må tydelig merkes etter VG Partnerstudios regler. Våre lesere skal aldri være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold, og hva som er annonsørinnhold på Schibsted sine nettsider.
 • Vi forbeholder oss retten til å avvise annonsørinnhold som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
Eierskap til innhold

Kunden eier innholdet og står fritt til å kunne bruke dette i egne kanaler. Det innebærer alt vi produserer i form av tekst, video og bilder. Ønskes innholdet brukt løsrevet fra hverandre, f.eks. bare bilder, må dette godkjennes av den/de som er avbildet.

Ved ytterligere publisering av innholdet i andre medier - og ved gjenbruk av sakene i Schibsted sitt univers utover avtalt kampanjeperiode - må faktainformasjon ettergås for å sikre at alt er oppdatert, og casene må informeres og godkjenne at de også vil eksponeres i andre medier.

Linking til artikkel via display, native eller andre formater - må godkjennes av Partnerstudio.

Utover dette samarbeidet foreligger det ingen eksklusivitetsavtale mellom Partene, og PS står fritt til å samarbeide med konkurrerende virksomhet innenfor andre løsninger i Schibsted.

Rettigheter

Kunder som kjøper distribusjon av Schibsted Partnerstudio vil på lik linje med alt annet annonsemateriale i Schibsted, ikke kunne sikre seg mot hvilket type innhold som dukker opp på tilsvarende annonseplasser.

Kompensasjon

Kunden må reklamere innen rimelig tid, og senest 10 dager etter publisert kampanje.

GDPR

Implementering av GDPR utvikler seg hele tiden, så for oppdatert og utfyllende informasjon om tredjeparter, datapolicy og annet, trykk her.

Alle kunder som ønsker noen form for tredjepartstracking må gjøre seg kjent med Schibsteds Data Policy. Mer informasjon om Schibsteds datapolicy i Norge kan du lese her.

I tilfeller der Schibsted agerer som databehandler på vegne av kunden, eksempelvis ved implementering av leadsskjema i artikkel, hosting av konkurranse el.l., må kunden signere Schibsteds Data Processor Agreement (“DPA”). PS er ansvarlige for å sende DPA til kunden for signering i de aktuelle tilfellene.

Må jeg lage annonsen selv?

Vårt design-team lager annonsen for deg. Alt vi trenger er å få tilsendt logo, tekst og bildet du ønsker å bruke i annonsen din.