Gatefold

Netboard

Gatefold er en ekstra side i coveret av magasinet (eller i midten) som kan brettes ut. Dette gir deg muligheten til å få vist frem produktet ditt med store bilder og et format som gir høy oppmerksomhet hos leseren.

Grunnleggende spesifikasjoner

A-magasinet Etter avtale
VG Helg Etter avtale

5 grunner til å annonsere i magasin

1. Store flater gir høy oppmerksomhet

2. Treffer leseren i et offline modus med lang lesetid

3. Annonsering i magasin er kostnadseffektivt

4. Profil- og merkevarebyggende

5. God, trygg og troverdig kontekst

Se fullstendig prisliste >>

Våre formater

Helside

Oppslag

Plakat

Gatefold

Butterfly

Innstiftet bilag

Spesifikasjoner

Avis spesifikasjoner

Bestilling/avbestillingsfrist:
Kl.11.00 to virkedager før innrykk.

Ferdig materiell leveres:

Kl.11.00 en virkedag før innrykk

Materiell til produksjon:

Kl.11.00, tre virkedager før innrykk

Materiell merkes med materiellnummer og sendes via www.nada.no

Unntak – redaksjonelle sider (tekst):

"Lørdag" del to og "Bolig" lørdag:
Bestillingsfrist: onsdag kl 11.00
Materiellfrist: torsdag kl 11.00

Redaksjonelle reisesider Lørdag:
Bestillingsfrist mandag kl 11.00
Materiellfrist fredag kl 11.00

Fargestyring avis:
https://www.nada.no/support/nedlasting/fargestyringavisnedl.php

Annonseformater:
https://docs.google.com/presentation/d/1CMu159KjGm8oMaRlnwHfnpeEIQxyNoK56ES4_pWShmM/edit?usp=sharing

Avbestilling og flytting:
Avbestilling senere enn bestillingsfristen for innrykket = 100 % må betales.

Kompensasjon:
Kunden må reklamere innen rimelig tid, og senest 10 dager etter publisert kampanje.

Native annonser som kan forveksles med redaksjonelt innhold skal:

 • Annonse i avis skal merkes med «ANNONSE FRA (ANNONSØRNAVN)» i eget felt i topp og bunn av annonsen (Avis) Teksten skal være i Helvetica bold, minimum 12 punkt størrelse og plasseres midtstilt på gul bakgrunn (40% yellow) med 8 mm høyde. Annonsørens logo kan ikke plasseres i dette feltet.
 • Annonsen plasseres etter nærmere avtale. For avis vil plassering være på annonseside.
 • Annonsen kan ikke inneholde byline, bildetekst, avisens lignende fonter eller fargepalett.
 • Tittelen i annonsen kan ikke være sort eller grå.
 • Annonsen skal ha tydelig logo/avsender. Logo og avsender skal være en naturlig del av annonsen og ikke plasseres i en «annonse i annonsen».
 • Annonsen kan ikke inneholde mer enn fire av følgende redaksjonelle virkemidler:
  • Stikktittel
  • Tittel
  • Undertittel
  • Ingress
  • Mellomtittel
  • Initialer
  • Brødtekst
  • Spalter
  • Sitat
  • Faktaboks

Som hovedregel skal annonser som ligner Schibsteds mediehus redaksjonelle uttrykk godkjennes av ansvarlig redaktør før publisering.

Ukesmagasin spesifikasjoner

Fargestyring magasin:
https://www.nada.no/support/fargestyring_magasin/index.php

Frister

A-magasinet:
Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: fredag kl. 09.00 – 2 uker før innrykk
Materiellfrist: onsdag kl. 09.00 – 10 dager før innrykk

VG Helg:
Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: mandag kl. 11.00 (10 virkedager før)
Materiellfrist: onsdag kl. 11.00 (8 virkedager før)

Materiell:
Merkes med materiellnummer og sendes via www.nada.no

Avbestilling og flytting:
Avbestilling senere enn bestillingsfristen for innrykket = 100 % må betales.

Kompensasjon:
Kunden må reklamere innen rimelig tid, og senest 10 dager etter publisert kampanje.

Native annonser som kan forveksles med redaksjonelt innhold skal:

 • Annonsen i magasin skal merkes med «ANNONSE FRA (ANNONSØRNAVN)» i eget felt i venstre eller høyre side av annonsen. Teksten skal være i Helvetica bold, minimum 12 pkt størrelse og plasseres fra midstilt på gul bakgrunn (40% yellow) med 10 mm bredde og 120 mm høyde. Annonsørens logo kan ikke plasseres i dette feltet. Dersom annonsen er et oppslag skal dette merkes på hver side. I tillegg skal «ANNONSØR» stå over tittel.
 • Annonsen kan ikke inneholde byline, bildetekst, avisens lignende fonter eller fargepalett.
 • Tittelen i annonsen kan ikke være sort eller grå.
 • Annonsen skal ha tydelig logo/avsender. Logo og avsender skal være en naturlig del av annonsen og ikke plasseres i en «annonse i annonsen».
 • Annonsen kan ikke inneholde mer enn fire av følgende redaksjonelle virkemidler:
  • Stikktittel
  • Tittel
  • Undertittel
  • Ingress
  • Mellomtittel
  • Initialer
  • Brødtekst
  • Spalter
  • Sitat
  • Faktaboks

Som hovedregel skal annonser som ligner Schibsteds mediehus redaksjonelle uttrykk godkjennes av ansvarlig redaktør før publisering.

DM/innstikk spesifikasjoner

Leveringsfrister

 • Første mulige dato for levering er 2 uker før distribusjonsdato
 • AA, BT og SA: Senest 3 hverdager før distribusjonsdato innen kl. 10.00
 • AP og FVN: Senest 5 hverdager før distribusjonsdato

Leveringsadresser ( leveringsinformasjon sendes alltid med ordrebekreftelse til kunde )

Adresseavisen:
Polaris Trykk Trondheim AS
v/Ketil Danielsen Tlf. 41235508 Industriveien 13
7080 Heimdal
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 – 16.00

Aftenposten
Schibsted Trykk Nydalen
v/Pakkerileder Tlf. 23 39 11 50 Sandakerveien 121
0484 Oslo
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 – 16.00

Bergens Tidende & Stavanger Aftenblad
Schibsted Trykk Bergen
v/Trond Natland Tvedt Tlf. 90 54 43 86 Janaflaten 24
5179 Godvik
​Åpningstid: Mandag - fredag kl. 07.15 – 18.00

Fædrelandsvennen
Agderposten Trykk
v/Rune Andresen Tlf. 91537705 Stoaveien 11
4848 Arendal

Produktspesifikasjoner DM
Minimumsformat: A5 (b148mm x h 210 mm)
Maksimumsformat: Broadsheet / tabloid (b280 mm x h 400 mm)
NB: Ryggen må være på den lengste siden av bilaget.

Løse ark (tosidig innstikk): Minimum 150 g papir (adressa: 170 g papir)
Flersidige innstikk: Minimum 45 g papir
Konvolutt: Må være plane og limt igjen
Tabloidbilag opp til 12 sider: Må falses
12 sider tabloid: Kan leveres ufalset hvis det er trykket på minimum 52 g papir
Bilag med vekt over 150 g: Må godkjennes før reservasjon

Ingen løse ark i innstikket.

Retningslinjer for bearbeiding av innstikk

Falsing
Falsede innstikk må være senterfalset. Formatet etter falsing må ikke være mindre enn A5-format (b148 mm x h210 mm)
og ikke større enn tabloid (b280 mm x h400 mm). A4 og A5 format må være stående. Det må ikke være overfals på innstikket.

Trimming / skjæring
Alle innstikk må ha det samme formatet etter skjæringen og formatet må være firkantet. Sløve kniver på skjæreutstyret må ikke
benyttes da dette kan medføre at innstikkene sitter sammen.

Limte produkter inne i innstikket (f. eks postkort, giroer, tippekuponger)
Produktene må være limt, festet inn mot falsen på hovedproduktet. Det må videre være plassert slik at overkant/underkant ligger på samme nivå som overkant/underkant av hoved innstikket. Det limte produktet må ikke være på over to sider (unntak: dersom det blir benyttet et meget tynt papir). Plastemballerte enkeltprodukter kan ikke benyttes som innstikk.

Konvolutter
Konvolutten må være godt gjenklebet. Innholdet må være utfyllende

Regler for pakking og transport
Produktets tilstand på leveringsdagen
Innstikkene må være produsert, pakket og stablet på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen.
Det skal ikke være nødvendig å bearbeide innstikkene manuelt.

Produkter som ikke kan benyttes til innstikk:

 • Sammenklistrede bilag pga. ikke tørket farge
 • Sterkt elektrostatiske bilag
 • Fuktige bilag
 • Dårlig stiftede bilag
 • Bilag med brettede hjørner og kanter

Krav til palletering
Bilagene skal leveres i legg. Leggene må være så store som mulig. Min. 10 cm / 50 eks. pr legg.
Materiellet/leggene skal ikke plastes eller strappes.
Materiellet skal leveres på pall, maks. høyde 1,5 m, kun godkjente Europaller.
Bilagene skal palleteres på en måte som ikke bidrar til deformering (jevnt press på pallen) og uten luft mellom stablene)
Materiellet skal leveres med​ baksiden opp​ på pall.
Pallen plastes og sikres før transport.
Ferdige paller emballeres med topplokk, strekkfilm og stropp rundt. Hjørner for ømfintlige produkter.
Vær spesielt oppmerksom på at glatte produkter ikke kan stables like høyt på pallen og må sikres ekstra godt med pallestropper.

Retningslinjer for håndtering
Fraktbrev
Materiellet må levers med fraktbrev. Fraktbrevet skal inneholde:
Innstikkets navn / artikkelnummer / tema e.lign.
Hvilken avis det skal distribueres med
Avsenders navn (innstikkets kunde)
Dato for distribusjon
Produksjonsdato for innstikket
Avsenders navn / adresse / telefon / telefaks
Signatur av produksjonsleder på trykkestedet
Antall paller som leveres
Opplag
Transportørens navn / adresse / telefon / telefaks
Beskjed om pallene skal leveres i retur (pallekvittering)

Det er veldig viktig at pallene er godt merket, slik at det klart fremkommer hvilket produkt som er på pallen, og i hvilken avis det
skal distribueres med.

VIKTIG VED LEVERING TIL ALLE AVISER:
Bilag skal leveres med baksiden opp på pall. Dette for at forsiden på bilaget skal ligge med riktig side frem når man åpner
avisen. Ved feillevering kan det forekomme ekstra kostnader.

Dokument materiellkrav innstikk

Kostnader ved avbestilling
5-8 uker før distribusjonsdato belastes 25% av avtalt pris.
4-2 uker før distribusjonsdato belastes 50% av avtalt pris.
Er det mindre enn to uker til distribusjonsdato belastes 100% av avtalt pris.
eAvis inngår i distribusjonen. En-sidig lavoppløselig pdf sendes til ? senest 3 virkedager før distribusjonsdato for
publikasjon. Viktig at man følger de tekniske krav i vedlagte levering- og produktspesifikasjoner.
Ved levering til Schibsted avisene, må bilagene leveres med bakside opp, slik at de kommer med forsiden frem i avisen.

Rutiner for levering av PDF til e-avisen
En-sidig lavoppløselig pdf sendes til ? NY RUTINE KOMMER senest 3 virkedager før distribusjonsdato for publikasjon.