Aktuelt / Billånstrackeren for 2022 er her!
De 4 viktigste funnene fra Billånstrackeren 2022

Billånstrackeren for 2022 er her!

2022-04-5 | Nyheter

Her finner du de 4 viktigste funnene fra Billånstrackeren for 2022 som du som annonsør bør være klar over:

 

1. 1 av 3 har planer om å kjøpe bil i løpet av det kommende året

I årets undersøkelse svarer 32% av de spurte at de planlegger å kjøpe bil innen 12 måneder. Tallet er høyere enn i befolkningen (16%), men det skyldes at respondentene er rekruttert blant brukere av FINN bil som, sammenlignet med befolkningen generelt, er litt mer i modus for kjøp eller salg av bil. Resultatene viser en liten nedgang i andel som vil kjøpe bil mot i fjor.

 

2. 42% vil kjøpe bruktbil, 28% vil velge ny og 29% vurderer begge deler

Som tidligere år oppgir flest personer at de har planer om kjøp av bruktbil, men vi ser en økning i andel som vurderer nybil mot fjoråret, og nedgang i andel som vil velge brukt. De eldre kjøper ny bil, mens de yngre kjøper bruktbil. I fjor var det i henhold til OFV all time high i antall nybilregistreringer, med over 35 000 flere nyregistrerte biler enn i 2020. I løpet av de to første månedene i år, ser vi en roligere start på året sammenlignet mot samme periode i fjor. Bruktbilsalget for 2021 endte også over 2020, og etter de to første månedene i 2022 er vi nesten på nivå med 2021.

 

3. Lånefinansiert og kontant bilkjøp både vurderes og velges av flest

Så hvordan ønsker de å finansiere kjøpet av bil. I år har vi for første gang delt opp alternativene lånefinansiert og kontant, og det gjør at vi får en nedgang i andel som svarer lånefinansiert mot i fjor. Det er i år marginalt flere som vurderer lånefinansiert (57%) enn kontant (49%), og når vi ser på hva de mest sannsynlig vil velge så er det fortsatt like mange som vil velge kontant, mens andel som vil velge lånefinansiert reduseres til 38%.

Sammenlignet med fjoråret ser vi en økning i andel som vil bruke mer penger ved neste bilkjøp – altså mer enn 300 000, og vi ser en nedgang i andel som vil kjøpe biler til under 300 000. Ikke overraskende finner vi nybilkjøpene i prisklassene over 300 000, mens bruktbilkjøperne ser for seg i bilkjøp i priskasser fra 100 000 – 500 000.

1 av 2 tenker å finansiere deler av bilkjøpet med lån, mens 1 av 10 vil lånefinansiere hele beløpet. Billån (63%) og rammelån (31%) er de mest aktuelle låneformene
Over halvparten vil ta opp billån via bank og 3 av 10 vil ta opp lån hos forhandler.

 

4. Rente er desidert viktigst ved valg av bank for billån

I fjor økte viktigheten av lokalbanken, men i år er ikke det tilfellet lenger. Det kriteriet som er desidert viktigst ved valg av bank for å ta opp billån, er rente på lånet. Vi ser imidlertid at kriteriet “At banken ikke har termingebyr eller etableringsgebyr” øker i viktighet i år. Halvparten ser for seg en nedbetalingsperiode på 4-6 år, mens 1 av 3 vil bruke 7 år eller mer. Vi ser en tendens mot lengre nedbetaling, der 7-9 år nedbetalingstid øker signifikant mot fjoråret.

Hvis du ønsker en presentasjon og/eller gjennomgang av årets undersøkelse, kan du ta kontakt med Erik Kristiansen (erik.kristiansen@schibsted.com)