Bilundersøkelsen for annonsører

Bilundersøkelsen for annonsører

Her finner du de 4 viktigste funnene fra Bilundersøkelsen 2022 som du som annonsør bør være klar over Årlig gjennomfører vi en undersøkelse blant nybilkjøpere for å følge pulsen i markedet. Informasjon og relevante funn deler vi gjerne med våre samarbeidspartnere i...
Bankundersøkelsen for annonsører

Bankundersøkelsen for annonsører

Hvert år gjennomføres bankundersøkelsen for FINN i samarbeid med Norstat og Schibsted Insights og Effects. I denne artikkelen får du en oppsummering av det vi mener er det aller viktigste i forbindelse med bankkunder og annonsering. Dette og mye mer vil du som...
Annonsere for nybygg

Annonsere for nybygg

Det har vært et ganske spesielt år med tanke på korona epidemien, vi ser likevel ingen signifikante endringer i vurdering av nybygg i undersøkelsen gjennomført høsten 2020. Hele 79% oppgir at de vil vurdere nybygg ved et eventuelt boligkjøp, og det er flest i...
Hva gjelder når du skal selge bolig?

Hva gjelder når du skal selge bolig?

Fjorårets undersøkelse vs. årets undersøkelse Fjorårets undersøkelse ble foretatt like før korona inntraff, et såkalt normalår, noe som gjør det ekstra interessant å sammenligne denne med årets eiendomsundersøkelse som ble gjennomført etter at pandemien inntraff. Vi...