Aktuelt / Hva gjelder når du skal selge bolig?
Boligannonsering undersøkelse

Hva gjelder når du skal selge bolig?

2021-12-2 | FINN, Innsikt, Nyheter

Fjorårets undersøkelse vs. årets undersøkelse

Fjorårets undersøkelse ble foretatt like før korona inntraff, et såkalt normalår, noe som gjør det ekstra interessant å sammenligne denne med årets eiendomsundersøkelse som ble gjennomført etter at pandemien inntraff. Vi ser blant annet at på grunn av den lave renten og avvikskvoten som ble satt opp fra 10% til 20%, så har nå flere fått mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet samt kjøpe seg opp i boligmarkedet. I år ser vi også en signifikant økning i de som oppgir at de solgte først den gamle boligen før de kjøpte ny. For få boliger i markedet har også medført at langt flere nå vurderer både ny og bruktbolig.

Hvor orienterer folk flest seg i boligmarkedet?

Halvparten av oss oppgir at vi ser på eller orienterer oss om bolig daglig eller ukentlig, tar vi også meg de som oppgir at de orienterer seg månedlig er andelen 72% av de spurte. Tall fra ssb- viser at ca. 76% av norske husholdninger eier boligen de bor i, så boligmarkedet er absolutt noe som opptar de aller fleste av oss. Finn.no er fremdeles den kanalen som oppleves som relevant, deretter er det eiendomsmeglers hjemmeside, papiravis og deretter nettaviser for å nevne de fire kanalene som blir hyppigst nevnt.

Hva vektlegges i boligannonsene? og hvordan endrer dette seg gjennom livet?

Disse tre kriteriene troner øverst: Plantegninger, komplett salgsoppgave og beskrivelse av bolig. Komplett salgsoppgave anses som mindre viktig blant de som befinner seg i segmentet før familie og ung familie (barn under 6 år).
Hva vi vektlegger vil endre seg gjennom livet, og er noe man bør være bevisst på ved utforming av boligannonser. Eksempelvis så vil presentasjon av kjøkken, bad og stue legges størst vekt på av “etablererne”, mens informasjon om nabolaget får naturlig nok mest oppmerksomhet blant småbarnsfamiliene.

Av de som hadde solgt bolig ble kun 1-3 meglere i snitt vurdert

Det å være i “top of mind» – ha høy kjennskap kan være viktig for å bli tatt med i vurderingen. Men i møte med kunden så er det i de fleste tilfeller meglerne som er avgjørende for det endelige valget, dette kan handle om trygghetsfølelse, god kjemi osv. 45% svarte at de gjorde valget basert på megleren, selve personen.
«Trygt og ordentlig oppgjør» sammen med «oppnå høyest mulig pris» er de viktigste kriteriene ved valg av megler.

84% oppgir beliggenhet og pris som viktigste drivere for kjøp

Etter beliggenhet og pris så er det balkong/terrasse, boligens størrelse, nabolaget og om boligen har parkering/garasje som blir oppgitt som de viktigste driverne ved valg av bolig. Men også dette endrer seg i løpet av livet, vi ser at feks. Balkong/terrasse er mindre interessant blant småbarnsfamilier, i denne gruppen øker interessen for hage noe som daler med alderen.
Ved kjøp av bolig er vi mest bekymret for å kjøpe en bolig som inneholder skjulte feil og skader, deretter hvordan egen økonomi vil utvikle seg og salg av egen bolig til ønsket pris for å nevne de tre som oftest blir nevnt.

Det er størst andel som oppgir at de brukte megler i hele prosessen

Når vi spør: “vurderte du å selge boligen selv?”, så er det 21% som svarte at de vurderte dette.
Ser vi litt nærmere på disse, så var nesten halvparten i alderen 20-34 år.
Men ser vi på svarene etter at salgsprosessen er gjennomført, så er det 26% som svarer at det er mindre aktuelt å selge bolig selv neste gang, og av disse så er det 36% i alderssegmentet 20-34 år som nå svarer at det er mindre aktuelt ….
Altså, det kan virke som at å selge bolig selv i praksis er mer komplisert enn først antatt.
Alt i alt, så er de fleste fornøyd med megler gjennom hele boligprosessen, hele 71% svarer dette.