Bankundersøkelsen for annonsører

Bankundersøkelsen for annonsører

Hvert år gjennomføres bankundersøkelsen for FINN i samarbeid med Norstat og Schibsted Insights og Effects. I denne artikkelen får du en oppsummering av det vi mener er det aller viktigste i forbindelse med bankkunder og annonsering. Dette og mye mer vil du som...
Annonsere for nybygg

Annonsere for nybygg

Det har vært et ganske spesielt år med tanke på korona epidemien, vi ser likevel ingen signifikante endringer i vurdering av nybygg i undersøkelsen gjennomført høsten 2020. Hele 79% oppgir at de vil vurdere nybygg ved et eventuelt boligkjøp, og det er flest i...
Hva gjelder når du skal selge bolig?

Hva gjelder når du skal selge bolig?

Fjorårets undersøkelse vs. årets undersøkelse Fjorårets undersøkelse ble foretatt like før korona inntraff, et såkalt normalår, noe som gjør det ekstra interessant å sammenligne denne med årets eiendomsundersøkelse som ble gjennomført etter at pandemien inntraff. Vi...
Slik fungerer budgivningen CPC Native på FINN, på 1-2-3

Slik fungerer budgivningen CPC Native på FINN, på 1-2-3

CPC-kampanjens suksess avhenger av to ting; antall klikk og kostnad per klikk. For at CPC-kampanjen skal få nok rekkevidde er det viktig at du byr riktig pris for klikkene og at annonsen engasjerer mottakerne. Her skal vi gi deg noen gode tips for å lykkes med med din...
Beviset på at Finn Torget selger varer!

Beviset på at Finn Torget selger varer!

Teleoutlet var en av de første til å ta i bruk FINN Torget sitt CPC (kost per klikk) produkt, noe de ikke angrer på. De selger bittelitt brukte mobiltelefoner, og har lenge annonsert på FINN Torget som har fungert godt. Deres målsetning er å øke kjennskapen til...