Aktuelt / Annonsere for nybygg
Undrsøkelse om annonsering for nybygg

Annonsere for nybygg

2021-12-8 | FINN, Innsikt, Nyheter

Det har vært et ganske spesielt år med tanke på korona epidemien, vi ser likevel ingen signifikante endringer i vurdering av nybygg i undersøkelsen gjennomført høsten 2020. Hele 79% oppgir at de vil vurdere nybygg ved et eventuelt boligkjøp, og det er flest i alderssegmentet “ung familie” (barn under 6 år) som sier at de helt sikkert vil vurdere nybygg. Dette kjenner vi igjen fra bruktbolig undersøkelsen hvor det var flest i alderssegmentet 20-34 som vi vurdere begge deler.

7 av 10 vil vurdere å flytte fra området de bor i dag

Det er de som befinner seg i gruppen før familie som oppgir i størst grad at de helt sikkert vil vurdere å flytte fra det området de bor i dag. Disse har færre “barrierer” i sin livssituasjon som hindrer de i å flytte til et annet område.
Viktigste driver for å flytte er selve boligen, etter dette er det følgende som blir oppgitt: Nærhet til familie og venner, nærhet til byen og gode kollektivmuligheter for å nevne de tre som blir nevnt hyppigst etter selve boligen.

Fast og forutsigbar pris oppgis som viktigst ved valg av bolig i et nybygg

Deretter er det garanti – at entreprenør står ansvarlig for boligen i min 5år som oppgis som viktigste grunn for å velge nybygg. Men hva som vektlegges endres gjennom livet. De som befinner seg i segmentet før familie legger større vekt på at det er mindre uforutsette kostnader samt lavere kjøpskostnad ved kjøp av bolig i nybygg, mens de som er i kategorien pensjonister, er noe mer opptatt fast og forutsigbar pris og praktiske løsninger. Hva som opptar i de ulike livsfasene, bør gjenspeiles i kommunikasjonen som gjøres mot de ulike målgrupper. Når det gjelder tilvalg så oppgir 5 av 10 at dette er et viktig kriterium for valg av bolig i et nybygg, kjøkken og bad nevnes hyppigst i den sammenheng.

Vet folk flest hva delingsøkonomi går ut på? Og er vi klar for det?

Som en del av det grønne skifte har delingsøkonomi blitt et populært begrep.
Vi har de siste årene sett at flere nye prosjekt har søkelys på dette, vi har derfor denne gang spurt om dette i nybyggundersøkelsen. 4 av 10 har hørt om begrepet, mens 6 av 10 oppgir at de ikke vet hva det innebærer. De fleste oppgir at de ikke ønsker å dele, men dette varierer ut ifra alder og livssituasjon, de eldste oppgir hyppigst at de ikke ønsker å dele. Av de ulike alternativene er det treningsrom flest kan være villig til å dele.

76% mener at utbyggers omdømme er viktig ved kjøp i et nybygg

Når vi ser hvor viktig dette er for folk flest, er omdømme noe som bør tas seriøst og tilbyderne bør ha en klar markedsføringsstrategi rundt dette. Synliggjøring av utbyggers merkevare vil være med å bygge kjennskap/top of mind, her er det viktig å ha kontroll på hvor merkevaren blir vist, hvilken kontekst merkevaren er synlig i.
Finn.no er kanalen vi bruker gjennom alle livsfaser, men høyest i etableringsfasen. De som befinner seg i denne fasen oppgir også i høyere grad at de bruker sosiale medier, bruken avtar med alder deretter øker bruken av nettaviser samt papiraviser.