Aktuelt / Bilundersøkelsen 2024

Bilundersøkelsen 2024

2023-11-28 | Nyheter

Hvert år gjennomfører vi bilundersøkelsen i samarbeid med FINN. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge kjøpsatferden, prioriteringene og holdningene til de av Schibsted sine lesere som er interessert i bil. Under finner du de 5 viktigste funnene fra årets bilundersøkelse.

 

1. Bekymring rundt økonomien er tydelig, men det varierer i befolkningen.

Tall fra Schibsted sin befolkningsundersøkelse og tall fra bilundersøkelsen viser at mange nordmenn er bekymret for økonomien. Vi ser at to av tre (63%) er i en eller annen grad bekymret for økonomien og blant disse så sier 13% at de er nødt til å omprioritere og kutte kostnader for å få budsjettet til å gå opp.

 

De eldste og yngste i befolkningen er de som er minst bekymret, og de i aldersgruppen 30-50 år med hjemmeboende barn og høy lånegrad er de som er mest bekymret

 

2. Planer om anskaffelse av nybil er kraftig ned siden forrige måling

I bilundersøkelsen, der utvalget spesifikt er bilinteresserte, så er det liten endring i hvor mange som allerede har anskaffet seg bil eller de som planlegger å anskaffe seg bil. Blant hele befolkningen, derimot, ser vi at de som har planer om å anskaffe seg nybil synker kraftig. Vi ser også det samme når det gjelder bruktbil.

Økonomien generelt i tillegg til nye regler som moms og vektgrense for elbiler samt strengere regler for maksimal lånegrad for husholdninger påvirker helt klart nordmenns planer rundt anskaffelse av bil.

 

 

3. Usikkerhet i teknologisk utvikling har påvirket kjøperne av nybil i større grad enn i fjor

Selv om det har skjedd mange politiske endringer i forbindelse med, spesielt, kjøpet av elbiler (moms, vektgrense) så er det usikkerhet i teknologisk utvikling som har hatt høyest påvirkningskraft blant nybilskjøperne.

Vår hypotese er at kjøperne av nybil ser at det kommer nye og “bedre” biler, spesielt elbiler, med bedre batterikapasitet og kjørelengde med relativt korte mellomrom. En hypotese som også støttes opp under hva respondentene legger vekt på når de skal velge bil.

4. Signifikant økning i andelen som vurderer og foretrekker fossil drivlinje for første gang på flere år

Elektrisk drivlinje er selvfølgelig den drivlinjen som fremdeles er mest vurdert og foretrukket, men vi ser at dette holder seg stabilt sammenliknet med i fjor. Der vi ser en vesentlig økning er i andel som vurderer og foretrekker fossil drivlinje for første gang på mange år.

Dette henger med stor sannsynlighet sammen med at forskjellene i fordelene mellom fossil og elektrisk viskes mer og mer ut, og når insentivene ved å kjøpe elektrisk reduseres så vil flere både vurdere og foretrekke fossil drivlinje.

 

 

5. Merkevareassosiasjonene er i endring

Tesla har lenge stått sterkt i mange av merkevareassosiasjonene, men siden bilundersøkelsen i 2021 har vi sett at de gradvis har mistet posisjoner til ulike merker. En av disse merkene er Fisker, som i år, til tross for at de knapt har biler på norske veier, klatrer til topps i to av to viktige merkevareassosiasjoner; Innovativ og miljøvennlig. 

Når det er sagt så virker det ikke som om det har påvirket salget til Tesla i stor grad da de, med sin modell Y, har ~21% markedsandel i Norge.