Aktuelt / Nordmenn forholder seg kritisk til at norske bedrifter annonserer i sosiale medier

Nordmenn forholder seg kritisk til at norske bedrifter annonserer i sosiale medier

2023-07-5 | Nyheter

Norstat gjennomførte en undersøkelse på vegne av Schibsted i mars 2023, som viser at mange nordmenn har en kritisk holdning til at norske bedrifter annonserer i sosiale mediekanaler. Resultatene viser at 1 av 3 nordmenn er negative eller svært negative til at norske bedrifter annonserer på plattformer som Snapchat, TikTok og Facebook. På den andre siden er det kun rundt 6% som uttrykker negativitet når det gjelder annonsering i norske nyhetsmedier.

Kilde: Undersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted 17-27. mars 2023 Utvalg: 1001

Da vi i en tilsvarende undersøkelse gjennomført av Norstat i mai 2023 stilte samme spørsmålet men for annonser fra politiske partier i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i september så vi en enda mer negativ holdning til særlig Snapchat og TikTok. 43% var negative eller svært negative til Snapchat og 41% til TikTok.

Dette kan forklares med den generelt lave tilliten vi har til sosiale medier. I juni 2023 spurte vi via Norstat om tilliten til en rekke ulike institusjoner og medier. Det viste at tilliten til sosiale medier er svært lav. Mens 49% av nordmenn har meget høy eller høy tillit til norske nyhetsmedier, er det kun 4% som svarer det samme når det gjelder sosiale medier.

Kilde: Undersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted 19-30. juni 2023 Utvalg: 1000