Aktuelt / Disse tre tingene bør du som annonsør ta med deg fra Forsikringsundersøkelsen 2021
Forsikringsundersøkelsen belyser de viktigste trendene for annonsører innen forsikrings

Disse tre tingene bør du som annonsør ta med deg fra Forsikringsundersøkelsen 2021

2021-11-12 | FINN, Innsikt, Nyheter

Hva kan du som annonsør forvente av forsikringsundersøkelsen?

Hvert år gjennomfører vi en undersøkelse der hovedmålet er å kartlegge de viktigste spørsmålene du som annonsør måtte ha om forskringer.

Hvem er det som tar beslutninger i norske husholdninger?
Hvor fornøyde og lojale er forbrukerne?
Hva kjennetegner de ulike forbrukerne?

 

Dette, og mye mer får du svar på dersom du deltar på seminarene vi avholder for våre annonsører innenfor forsikring. Dersom du ikke fikk invitasjon til forsikringsundersøkelsen tidligere i høst, så kontakt din kunderådgiver i Schibsted eller send oss en mail via kontaktinformasjonen nederst.

I denne artikkelen sammenfatter vi det vi mener er de tre viktigste punktene å ta med seg når det gjelder forsikring og annonsering. Mye nyttig info for deg som annonsør innen forsikring, på et par minutter! Et lengre sammendrag finner du på FINN.no her

Metode:

Undersøkelsen ble utført i september 2021, og over 1400 personer deltok denne gangen, det er det største utvalget hittil innen forsikring!

Denne grafen viser antallet forsikringer hver husstand har i gjennomsnitt

1. 95% av oss har en skadeforsikring

En gladnyhet for alle som jobber med forsikring! Så å si alle husstander i Norge har minst èn skadeforsikring, og landssnittet er 3,8 skadeforsikringer. Antallet forsikringer har ikke endret seg mye år for år, annet enn en minimal justering i reiseforsikringer som ganske sikkert skyldes pandemien. Allikevel er antallet som eier reiseforsikring fortsatt ganske høyt, hele 75% oppgir at de eier en reiseforsikring i tillegg til jobb.
Av alt som bekymrer oss er det skade og sykdom som kommer høyest, tett etterfulgt av brann i boligen og skade på bil og båt.

95% av befolkningen har en forsikring, en gladnyhet for deg som annonsør 

2. Kundetilfredsheten er svært høy

Heller ikke her har markedet endret seg særlig under pandemien, hele 86% av respondentene er fortsatt svært fornøydemed sine kundeforhold.

4 av 10 har vært i kontakt med kundesenteret til sitt forsikringsselskap og like mange har benyttet selskapets hjemmesider.

Når det gjelder valg av selskap så har 36% vært lojale kunder i over 10 år, og her er de over 60 år overrepresentert. De minst lojale kundene er menn i alderen 30-49 år, hovedsaklig bytter de på grunn av pris.

Når det gjelder hvordan forbrukern kommuniserer med forikringsselskapene så er disse kontaktpunktene de mest brukte:

Hvordan forbrukerne kommuniserer med forsikringsselskapene

3. Hvorfor bytter vi forsikringsselskap?

70% oppgir pris som hovedårsak til at de velger å bytte forsikringsselskap. Dette er kanskje ikke så overraskende, men av spesifikke signifikante forskjeller så ser vi for eksempel at kvinner bryr seg mer enn menn om gode dekninger og forsikringens omfang, lave egenandeler og gode avtaler via fagforeninger. Menn bryr seg noe mer om at banken de er kunde hos tilbyr forsikringer, at selskapet belønner sine lojale kunder og også at selskapet er i forkant med å utvikle nye teknologiske løsninger. Hvis vi ser på alder så er det meste ganske jevnt, men spesifikt for de unge (18-29 år) er det viktig at selskapet legger til rette for at man kan ordne mest mulig på nett selv.
I tillegg er kundeservice en svært viktig faktor, både når det kommer til behandling av skade og rådgivning.

De viktigste grunnene til valg av forsikringsselskap

Vil du vite mer?

Pernille Vermedal Høgh
Head of Insights and Effect
pernille.hogh@schibsted.com