Aktuelt / Disse tre tingene bør du som annonsør ta med deg fra Bankundersøkelsen 2022

Disse tre tingene bør du som annonsør ta med deg fra Bankundersøkelsen 2022

2022-08-1 | Innsikt, Nyheter

I denne artikkelen sammenfatter vi det vi mener er de tre viktigste punktene å få med seg når det gjelder bankmarkedet, og hva du som annonsør bør tenke på. Mye nyttig info, på kun få minutter!

 

Den norske økonomien går så det suser, men befolkningen er i økende grad bekymret for prisøkning på en rekke varer og tjenester.

Nordmenns forventninger til egen økonomi synker kraftig. Etter mange år med lav rente, ser vi nå en nedadgående trend i optimisme med tanke på fremtiden og husstandens økonomiske situasjon.Den kraftige prisøkningen på strøm som deler av landet opplevde i fjor høst og vinter, etterfulgt av høy prisøkning på drivstoff, matvarer samt andre varer og tjenester vi er avhengige av i hverdagen, gir befolkningen bekymringer og gjør oss mer pessimistiske med tanke på økonomiske utsikter i året som kommer.

 

 

Få bytter bank, men når vi bytter er det for å få bedre betingelser.

Andel som bytter bank er fortsatt lav, og har holdt seg stabil år etter år. De viktigste årsakene for at man bytter bank eller anskaffer seg en bank i tillegg, er for å oppnå bedre betingelser, enten i form av lavere rente på boliglånet, høyere rente på sparing eller lavere gebyrer. Med en rekke varslede renteøkninger utover høsten blir det spennende å se om vi velger å holde fast ved hovedbanken vår, eller om vi i større grad enn tidligere kommer til å bytte bank for å sikre oss de beste betingelsene. Resultatene fra årets undersøkelse viser at halvparten av befolkningen opplever at betingelsene på boliglånet er konkurransedyktige, men det er signifikant nedgang mot fjoråret.

 

Begrenset mulighet for forbruk de siste 2 årene, har gitt mer rom for kjøp av fond, aksjer og verdipapirer.

Pandemien har hatt stor innvirkning på forbruket i befolkningen de 2 siste årene. Mindre penger brukt på reiser og opplevelser har gjort at flere har valgt nye spareformer. Vi sparer fortsatt i aller størst grad i banken, men i fjor så vi en økning i andel som anskaffet aksjer og verdipapirer, og årets resultater viser en økning i andel som har anskaffet fond. Som i fjor kommer veksten i størst grad blant personer under 40 år.

 

 

De siste 12 årene har FINN personlig økonomi gjennomført en undersøkelse der hovedmålet er å kartlegge de viktigste drivere og trender i bankmarkedet. Årets undersøkelse ble gjennomført i mai og resultatene fra årets bankundersøkelse ble presentert på et kundeseminar i midten av juni.

Dersom du ønsker en gjennomgang av resultatene fra årets undersøkelse, kan du ta kontakt med Erik Kristiansen i FINN personlige økonomi (erik.kristiansen@schibsted.com)