Aktuelt / Effekt i digitale kanaler

Effekt i digitale kanaler

2023-06-5 | Innsikt, Nyheter

Har du noen gang tenkt over hvor mye oppmerksomhet du egentlig får per visning når du annonserer på digitale plattformer og nyhetsmedier?

Oppmerksomhet er nøkkelen til å oppnå effekt med annonseringen. Hvis ingen legger merke til annonsen din, vil den verken øke merkevarekjennskapen eller føre til handling fra potensielle kunder. Reklamebyråene er eksperter på å utforme annonser som skal trigge nysgjerrighet og skape oppmerksomhet fra målgruppen. Så lenge selve reklamen er god, har det da egentlig noe å si hvor den distribueres? Nettopp dette ønsket Schibsted å undersøke gjennom et studie i samarbeid med Orkla, Annalect, OMD og SeenThis. Konkret ønsket de å sammenligne effekten av å annonsere på Schibsted versus Facebook.

Resultatene var oppsiktsvekkende – helt like kampanjer presterte veldig likt på begge plattformer, bortsett fra én viktig faktor: oppmerksomhet.

 

30% mer sannsynlig at du husker å ha sett annonsen på Schibsted.

Oppsummert viste studiet at oppmerksomhet er en avgjørende faktor når det gjelder effekt. Det var hele 30% mer sannsynlig at målgruppen husket å ha sett en annonse på Schibsted, sammenlignet med den samme annonsen på Facebook.

Frode Sylliåsen, Director Growth and Development i OMD bekrefter at studiet beviser at displayannonser kan levere høy oppmerksomhet. Han mener samtidig er det viktig å understreke at en visning ikke gjør jobben alene. Det er viktig å ha fokus på kvalitet både i innhold og distribusjon.

At det kan være behov for færre visninger for ønsket effekt på Schibsted sine flater enn alternativer er positivt av flere grunner, og bekrefter at Schibsted har gjort en god jobb i utviklingen av sine kommersielle flater, sier Sylliåsen.

Studiet er med det et konkret bevis på at en visning har ulik verdi på tvers av annonse-plattformene, og at det er stor forskjell i kvalitet mellom visningene.

 

Ønsker du å lære mer om hvordan du oppnår best mulig oppmerksomhet og effekt av dine kampanjer?

Ta kontakt med Pernille Vermedal Høgh, Head of Insights & Effects