Aktuelt / Setter du riktig mål for markedsføringen din?

Setter du riktig mål for markedsføringen din?

2021-10-5 | Schibsted Bergen

De fleste er enige om at målsetting er viktig for sin virksomhet, men er du trygg på at du setter riktige mål for virksomheten? Setter du feile mål kan det ende med riktig svar på feil spørsmål. Men riktig målsetting sikrer at du flytter deg i riktig retning fra dagens situasjon til ønsket situasjon og er en rettesnor for hele organisasjonen.

Hvordan sette riktige mål?

Alle ønsker god effekt av sin reklameinvestering. Derfor er det overraskende at svært mange organisasjoner ikke har klare mål for sin markedsføring. Veldig ofte blir vi for opptatt av det taktiske, altså hvordan det enkelte budskapet fungerer i den enkelte mediekanalen eller mot en enkel målgruppe uten å evne og se alt i sammenheng.  Minst en gang i året må vi løfte blikket å sette klare for mål for hvordan vår merkevare skal utvikle seg i året som kommer. Dette er en vesentlig del av strategiarbeidet og kan deles opp i tre kategorier. 

  • Forretningsmål
  • Atferdsmål
  • Kommunikasjonsmål

Se gjerne på disse målsetningene som en pyramide der forretningsmålene er den hellige gral som alle deler av organisasjon jobber mot og som utgjør toppen av pyramiden. Din rolle som markedsfører er å sette riktige atferdsmål og kommunikasjonsmål for å støtte opp om forretningsmålene.

Forretningsmål er normalt knyttet til virksomhetsmål og mest vanlig er økt lønnsomhet eller økt markedsandel (øke topplinje og bunnlinje). Disse målene blir gjerne definert fra toppledelsen og din jobb som markedsfører blir å bryte disse ned til mål markedsavdelingen kan jobbe mot å oppnå.

Atferdsmål skal bidra til å nå din bedrifts forretningsmål. Det er et mål på markedskommunikasjonens evne til å få målgruppen til utføre ønskede handlinger. Økning i andel av målgruppen som har kjøpt produktet eller tjenesten, økt betalingsvillighet eller antall besøk i butikk eller på nettside kan være gode atferdsmål.

For å kunne oppnå atferds målene er vi avhengig av å sette riktige kommunikasjonsmål. Kommunikasjonsmålene fungerer som et middel for å oppnå de atferdsmål som er satt. De mest brukte kommunikasjonsmål er målgruppens kjennskap (top of mind, uhjulpen kjennskap, hjulpet kjennskap), kunnskap, holdninger eller hvilke assosiasjoner forbrukerne har til vår merkevare.

Når målsetningene er satt vil dette fungere som en rettesnor på alle kampanjer vi skal kjøre gjennom året. Selv om ideèn til en kampanje er fantastisk god så bør du gå minst en ekstra runde hvis den ikke er med og støtter opp om målene som er satt.  Hvis du synes dette er et krevende landskap så frykt ikke. Her finnes det mye god litteratur som kan hjelpe deg på vei og i Schibsted er dette noe vi diskuterer daglig og gjør det og gjerne med deg.  Løft blikket, sette langsiktige mål og jobb hver dag for å komme et steg nærmere.