Aktuelt / Slik sikrer du effekt på Schibsteds flater

Slik sikrer du effekt på Schibsteds flater

2023-05-4 | Nyheter

Hvordan oppnå resultater på et stramt markedsføringsbudsjett i urolige tider?

Mange nordmenn er usikre på sin personlige økonomi fremover, og de fleste forventer å oppleve en periode med lavere kjøpekraft. Men det er viktig å huske at dette er en ønsket effekt av renteøkningene, som er ment å bremse forbruket.

Likevel planlegger hele 58% av nordmennene å bruke like mye eller mer på forbruksvarer og tjenester som vanlig på denne tiden av året (kilde: Schibsteds befolkningsundersøkelse). Derfor er det fortsatt viktig for annonsører å posisjonere seg riktig og være «top of mind» når kundene bestemmer seg for å handle.

 

En vanlig reaksjon i økonomisk tøffe tider er å redusere markedsføringsbudsjettet. Men hvis du først må kutte, hvordan bør du da bruke det resterende budsjettet?

 

I løpet av kundereisen befinner forbrukeren seg enten i en passiv eller en aktiv fase.

I den passive fasen blir merker og tjenester, og deres kommunikasjon, sett, brukt og erfart, og preferanser blir formet, forsterket og endret. Dette betyr at som forbrukere er vi aldri helt ute av markedet. Når tiden kommer til å foreta en handling, har de fleste allerede gjort seg opp en mening om hvilket merke eller tjeneste de vil kjøpe. Hvis du ikke er til stede i kundens sinn når de skal handle, vil de heller ikke kjøpe av deg.

Oppmerksomhet er selve inngangsbilletten til effekt

Merker med høy mental tilgjengelighet har 18 ganger høyere sannsynlighet for å bli vurdert inn i den aktive fasen, og 9 ganger høyere sannsynlighet for å bli valgt i kjøpsfasen. (Kilde: Wavemaker/Momentum). Derfor er oppmerksomhet en avgjørende KPI for å oppnå effekt av dine kampanjer. For å øke mental tilgjengelighet, må du altså sikre at annonseringen din blir lagt merke til og at den blir husket.

Vår innsiktsavdeling har nylig samarbeidet med mediebyrået OMD, Annalect, Facebook og Orkla og gjennomført en studie for å avdekke forskjellen i oppmerksomhet på tvers av Schibsted og Facebook. Analysen viser at det er 30% mer sannsynlig at man husker å ha sett annonsen på Schibsted sammenliknet med de som ser den på Facebook.

Velger du Schibsted som kanal for din kampanje, øker altså sannsynligheten for effekt.