Aktuelt / Påsken 2023 byr på lysere tider både ute og for folks syn på fremtiden!

Påsken 2023 byr på lysere tider både ute og for folks syn på fremtiden!

2023-03-22 | Nyheter

Appelsin, egg, lam og skitur…hva blir det? PÅSKE! Det er i hvert fall det de fleste nordmenn trekker frem som det de assosierer med påske i vår befolkningsundersøkelse fra februar. Uansett om du skal være hjemme (som 56% av nordmenn) eller på hytta (26%) i påsken så er det ingen tvil om at det nå går mot lysere tider ute, men også når det kommer til forbrukerstemningen.

Årets første måneder har vist en positiv trend hva gjelder nordmenns optimisme til husstandens økonomi fremover, og for første gang på 8 måneder viser nå tallene en signifikant positiv utvikling i andel som er positive til husstandens økonomi det kommende året. Det er i februar 34% som er optimistiske, mens 23% er pessimistiske.

Vi ser samme positive utvikling i andel som oppgir at de vil bruke mindre penger på varer og tjenester, og denne andelen synker med hele 11 prosentpoeng. Vi lander da på hele 60% som oppgir at deres forbruk vil være uendret eller til og med høyere enn vanlig (6%) den neste måneden.

 

Men vi har fortsatt bekymringer…

Selv om synet på fremtiden er lysere enn tidligere, er det ingen tvil om at det fortsatt er uroligheter i verden rundt oss og det skaper bekymring. Det folk bekymrer seg mest for er krig i Ukraina (66%), høye matpriser (61%) og høye strømpriser (58%). Bekymring for krigen og matprisene har holdt seg relativt stabile siden i vinter, mens bekymring for høye strømprsier har sunket med -12pp siden i vinter.

Når det gjelder hva som vil påvirke folks forbruk i størst grad fremover så er høye matpriser (56%), høye strømpriser (52%) og økt rente (38%) på topp. Selv om tallene fortsatt er høye, så har det vært en nedgang i hvor mange som mener disse faktorene kommer til å påvirke deres forbruk siden i vinter.

3 av 4 svarer at en eller flere faktorer kommer til å påvirke deres forbruk i stor eller svært stor grad i tiden fremover, så det er ingen tvil om at flere må ta små eller store grep for å få få økonomien til å gå rundt. Når vi spør hva det er de vil spare inn penger på, så er produktene og tjenestene som kommer høyest ut restaurantbesøk, klær og sko, møbler og interiør, takeaway, kulturopplevelser, reise og dagligvarer.

 

Vi må ikke glemme bærekraft!

I våre månedlige undersøkelser tar vi også opp andre tema enn forbrukerstemningen og denne gangen ønsker vi å trekke frem litt innsikt om bærekraft. 44% oppgir at bærekraft er et tema som opptar dem i stor eller svært stor grad, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (-2pp). Det er kvinner og de mellom 18-29 som er mest opptatt av bærekraft.

I tillegg til tiltak man kan gjøre selv for å leve mer bærekraftig, er mange i tillegg opptatt av at leverandører har fokus på dette. De produktene/tjenestene hvor dette slår høyt ut er landbruk (60%), fiskeri/havbruk (55%), kollektivtransport (53%) og dagligvare (53%).

 

Ønsker du å vite mer om våre månedlige befolkningsundersøkelser?
Ta kontakt med din kontaktperson i Schibsted.

 

 

Kilder:
Undersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted  19-30. januar  2023 Utvalg: 1000
Undersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted  17-27. februar  2023 Utvalg: 1000